Komunikat w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim 2022/2023 na studiach I i II stopnia

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

mając na uwadze troskę o jakość kształcenia na Uniwersytecie, ale także wsłuchując się w potrzeby zgłaszane przez studentów naszej Alma Mater, pragnę poinformować, że w porozumieniu z Parlamentem Studenckim UE Katowice, podjęta została decyzja, na mocy której w semestrze letnim 2022/2023 w formie zdalnej odbywać się będą:

  • zajęcia z przedmiotów swobodnego wyboru na studiach stacjonarnych, 

  • wykłady na studiach niestacjonarnych.

Mając w świadomości, jak ważne jest budowanie relacji nauczyciela ze studentem, pozostałe zajęcia w semestrze letnim, prowadzone będą tak, jak dotychczas - na kampusie Uniwersytetu.

Jednocześnie zapewniam, że trwają intensywne prace nad zaproponowaniem rozwiązań mających na celu wdrożenie w szerszym zakresie kształcenia w formie e-learningu, dla wszystkich trybów i stopni studiów, od roku akademickiego 2023/2024. Szczególnie ważne jest dla nas, aby wypracować taki sposób organizacji studiów, który w odpowiedzi na potrzeby studentów i nauczycieli akademickich, pozwoli na zachowanie wysokiego poziomu kształcenia, jak również na utrzymanie wartości płynącej z budowania osobistych relacji. 

Z wyrazami szacunku, 

Celina M. Olszak

Rektor