Konferencja naukowa Katedry Finansów


W dniu 17 czerwca 2013 r. Katedra Finansów organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw".

Konferencja jest realizowana w ramach projektu badawczego pt. "Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński, Wiceminister Finansów dr Maciej Grabowski, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Tomasz Michalik.

Szczegóły