Konferencja nt. zarządzania w administracji publicznej


Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej zorganizował konferencję pt: "Skuteczne i efektywne zarządzanie w administracji publicznej", która odbyła się w dniu 28 marca 2014 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja skierowana była do kadry zarządzającej gmin i powiatów, audytorów i kontrolerów. Tematem wiodącym był system kontroli zarządczej w administracji publicznej oraz rola audytu wewnętrznego i kontroli w efektywnym i skutecznym zarządzaniu w administracji publicznej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowali: prof. zw. dr hab. Krystyna Lisiecka, prof. UE dr hab. Robert Tomanek, prof. UE dr hab Artur Walasik, prof. UE dr hab. Ewa Ziemba oraz dr Tomasz Papaj.

Konferencję patronatem objęło: Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.