Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich


W dniach od 3 do 6 września br. w CINiBA odbyła się XXI Konferencja Redaktorów Gazet Akademickich współorganizowana przez redakcję czasopisma uczelnianego "UE Forum".

W uroczystej inauguracji wydarzenia wzięli udział: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz dyrektor CINiBA prof. dr hab. Dariusz Pawelec. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentował Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju prof. UE dr hab. Robert Tomanek.

Podczas tegorocznej Konferencji odbyły się m.in. warsztaty językowe, szkolenia typograficzne, wykład o języku mediów, szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków finansowych na działalność mediów akademickich oraz debata na temat promocji nauki.

Więcej informacji