Konferencje naukowe


W dniach 23-25 czerwca br. odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Inżynierii Wiedzy oraz Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych pn. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii z kolei w dniach 24-25 czerwca br. zorganizowała konferencję naukową pt. "Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele w rozwoju regionów".