Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Janusza Wywiała

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał prof. dr hab. Januszowi Wywiałowi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.


Order Odrodzenia Polski jest drugim pod względem starszeństwa polskim państwowym odznaczeniem cywilnym nadawanym za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

Order ten dzieli się na 5 klas:

  • klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
  • klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu Odrodzenia Polski składająca się z Wielkiego Mistrza Orderu i ośmiu członków Kapituły, powoływanych przez Wielkiego Mistrza na pięć lat. Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach prezydent RP, z tytułu wyboru na ten urząd, staje się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu. Kapituła wybiera ze swojego grona Kanclerza Orderu i Sekretarza Kapituły. Więcej informacji

Termin uroczystego wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski prof. dr hab. Januszowi Wywiałowi zostanie podany w późniejszym czasie. 

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!