Przejdź do menu Przejdź do treści

Krzyż Wolności i Solidarności dla Profesora Uniwersytetu

7 kwietnia 2016 r. w Warszawie Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński wręczył Krzyż Wolności i Solidarności prof. Eugeniuszowi Gatnarowi.

Krzyż Wolności i SolidarnościKrzyż Wolności i Solidarności jest zaszczytnym wyróżnieniem mającym na celu złożenie hołdu weteranom zbrojnej walki o niepodległość Ojczyzny nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL. Wzorowany jest na Krzyżu Niepodległości – drugim po Orderze Wojennym Virtuti Militari najwyższym odznaczeniu wojskowym okresu międzywojennego. Po raz pierwszy Krzyż został nadany w czerwcu 2011 roku. 

Odznaczenie dla Prof. Eugeniusza Gatnara zostało nadane Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 1 grudnia 2015 r.

 
Prof. E. GatnarProf. Eugeniusz Gatnar był członkiem Zarządu Uczelnianego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz członkiem komitetu strajkowego na tej uczelni. Z racji swojej nieprzejednanej postawy politycznej, jak i propagowania wśród studentów poglądów niezgodnych z linią polityczną partii, został objęty działaniami operacyjnymi ze strony Służby Bezpieczeństwa. W latach 1983–1990 był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Pomocnik", a następnie figurantem Kwestionariusza Ewidencyjnego o tym samym kryptonimie. Zaangażowany w przewóz literatury bezdebitowej z zagranicy. W wyniku działań operacyjnych podjętych przez SB wobec Eugeniusza Gatnara m.in.: zastrzeżono mu paszport na wyjazdy za granicę oraz z inspiracji służb nie dopuszczono do jego zatrudnienia na Akademii Ekonomicznej w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, w wyniku czego nie mógł kontynuować kariery naukowej na tej uczelni.

Obecnie prof. Eugeniusz Gatnar jest kierownikiem Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu: ekonometrii, statystyki oraz informacji ekonomicznej. 

Od 2010 r. pełnił funkcję członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. W tym czasie zaangażował się m.in. w utworzenie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, a także przywiązywał dużą wagę do informacji i edukacji. Wielokrotnie prowadził również wykłady dla dzieci i młodzieży w ramach programów edukacji ekonomicznej - Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii Młodego Ekonomisty. 

Za budowanie fundamentów polskiej gospodarki, ekonomiczną edukację Polaków oraz za budowę Centrum Pieniądza Profesor otrzymał nagrodę "Polski Kompas 2015". Nagrodę wręczono 7 października 2015 r. w Pałacu Prymasowskim podczas uroczystości upamiętniającej pierwsze wydanie "Polskiego Kompasu" -  rocznika dokumentującego życie gospodarcze Polski.

W styczniu 2016 r. Senat RP powołał prof. Eugeniusza Gatnara w skład członków Rady Polityki Pieniężnej - organu, który dokonuje oceny działalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez Prezesa Banku.

Więcej informacji na temat odznaczenia na stronie: www.ipn.gov.pl 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3