Kształcimy prezesów

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uzyskał drugi wynik w regionie w "kuźni prezesów" – corocznym rankingu "Rzeczpospolitej" badającym, jakie uczelnie kończą dyrektorzy największych polskich firm.


7 grudnia br. w artykule "Największymi firmami w Polsce najczęściej zarządzają inżynierowie" pojawił się coroczny ranking "kuźnia prezesów" w którym nasza Alma Mater może pochwalić się 2. wynikiem na Śląsku i 13. pozycją w ogólnopolskiej tabeli. Biorąc pod uwagę, iż Śląskie jest drugim pod względem zaludnienia województwem w Polsce (zaraz po Małopolskim) wynik 2,5% dyrektorów w kraju kończących naszą Alma Mater jest imponujący.

Wykształcenie ekonomiczne w tym roku zadeklarowało 23,5% wszystkich pytanych prezesów, co uplasowało ten rodzaj uczelni na drugim miejscu. Przewaga uczelni technicznych wynika częściowo z faktu, iż "znacząca część szefów dużych firm kończyła studia w latach 80., gdy studia ekonomiczne nie były popularne". Z każdym rokiem wzrasta jednak liczba prezesów kończących studia w latach 90., kiedy kierunki  marketing i zarządzanie na uczelniach ekonomicznych przeżywały falę popularności. Ponadto "Rzeczpospolita" wskazuje na dodatkowe wykształcenie absolwentów uczelni technicznych – "[…] prawie każdy z prezesów inżynierów ma za sobą solidne wykształcenie ekonomiczne, najczęściej zdobyte na studiach podyplomowych […]".

Nasza Uczelnia pozwala na rozwijanie umiejętności pożądanych u prezesów. Zgodnie z dewizą, przez całe życie – od programów dla dzieci i młodzieży AME, EUD i ELiT, przez studia I i II stopnia, studia podyplomowe i doktoranckie, aż po Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Liczymy na wzrost procentu „naszych” prezesów, a finalnie – pierwsze miejsce w tabeli.