Laur Verba Veritatis dla Uniwersytetu

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został uhonorowany Laurem Verba Veritatis w dowód uznania za wkład w podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, przyczyniając się do promowania postaw etycznych wśród studentów i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w biznesie i społeczeństwie.


Laurem zostają wyróżnione uczelnie, z których zgłoszono najwięcej prac dyplomowych w całej historii konkursu. Dotychczas do Konkursu Verba Veritatis zgłoszonych zostało 12 prac obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Konkurs Verba Veritatis jest wspólną inicjatywą Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademii Leona Koźmińskiego, realizowana od 2006 r. Celem konkursu jest konsekwentne i efektywne promowanie edukacji na rzecz etyki i odpowiedzialności biznesu.