List do społeczności akademickiej z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021


Szanowni Państwo, Współpracownicy, Studenci i Doktoranci,

wczoraj rozpoczęliśmy 84. rok działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Rok ten będzie inny niż poprzednie – nie tylko pod względem realiów związanych z zagrożeniem epidemicznym, w których przychodzi nam funkcjonować, ale również ze względu na rozpoczynającą się kadencję nowych władz naszej Alma Mater.

Z pełną odpowiedzialnością pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by Uczelnia była miejscem bezpiecznym i stabilnym, zachowując przy tym ciągłość realizacji trzech podstawowych obszarów: dydaktycznego, naukowo-badawczego oraz relacji z otoczeniem.

Zmiana formy prowadzenia zajęć – ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość, którego wszyscy doświadczyliśmy już w ubiegłym roku – nauczyła nas, że wspólnie możemy wypracować skuteczne rozwiązania systemowe. To pokazuje nam, że Uczelnia staje się środowiskiem elastycznym i otwartym, gdzie każdy może liczyć na wsparcie i własne miejsce, z wykorzystaniem kompetencji, które posiada. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to bowiem przede wszystkim ludzie, czyli kapitał społeczny, relacyjny.

Wierzę, że ten kapitał zaowocuje krystalizowaniem się silnych zespołów badawczych, na które pragnę położyć szczególny nacisk w realizacji innowacyjnych i ważnych społecznie kierunków badań. Umożliwić ma to m.in. wypracowanie skutecznych systemów wsparcia, motywacji oraz grantów wewnętrznych. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze liczę także na efekt w postaci unowocześnienia oferty dydaktycznej, tak by była unikatowa i atrakcyjna dla studentów oraz doktorantów, a zarazem dopasowana do potrzeb rynku pracy.

Nie bez znaczenia będą tu działania zmierzające do zwiększenia umiędzynarodowienia Uczelni. Pod koniec września odebraliśmy certyfikat pierwszej w historii Uniwersytetu prestiżowej akredytacji CEEMAN IQA. Jesteśmy na dobrej drodze do pozyskania kolejnych. Uzyskaliśmy kwalifikacje (eligibility) dla akredytacji: amerykańskiej AACSB – dla całej Uczelni oraz EFMD – dla kierunku International Business (drugi stopień). To wszystko stwarza nam pole do tworzenia coraz silniejszych związków nauki i dydaktyki z biznesem oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym, o które jeszcze usilniej będziemy zabiegać. Wsparciem dla tych procesów ma być kompetentna profesjonalna administracja w postaci sieci skutecznych i współpracujących ze sobą zespołów – w myśl zasady, że razem można więcej, uzyskując efekt synergii. Jestem przekonana, że przejrzyste struktury i autonomiczne jednostki organizacyjne wyzwolą pełne zaangażowanie i właściwą kulturę pracy.

Zapewniam, że zrobię wszystko, by Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach był dla nas środowiskiem przyjaznym i otwartym, z przestrzenią do konstruktywnej dyskusji i relacji opartych na partnerstwie oraz dialogu. Z Państwa pomocą, o którą proszę, zamierzam stworzyć miejsce atrakcyjne do pracy, studiowania, ale i spędzania wolnego czasu.

Na tę nową drogę wkroczyliśmy w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021. Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. Życzę nam wszystkim wszelkiej pomyślności i sukcesów.

Celina M. Olszak,
Rektor