Logistyka na 1. miejscu w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Kierunek Logistyka prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od kilku lat znajduje się w czołówce Rankingu Studiów Perspektywy. W tegorocznym rankingu uplasował się na 1. miejscu ex aequo z kierunkiem Logistyka prowadzonym przez Politechnikę Poznańską. Nagrodę podczas uroczystej Gali Perspektyw, która odbyła się 17 lipca w Warszawie, odebrał JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE. W wydarzeniu wziął udział Wojciech Murdzek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

17 lipca 2020 r. opublikowano 21. Ranking Uczelni Akademickich 2020 Perspektyw. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako jedna z nielicznych publicznych uczelni wyższych w województwie śląskim obronił swoją ubiegłoroczną pozycję w rankingu najlepszych uczelni w kraju. Przypominamy, że pod koniec 2019 roku w 4. edycji rankingu uczelni ekonomicznych "Rzeczpospolitej"  Uniwersytet zajął 3. miejsce w kraju, awansując tym samym o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku.   

Integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 jest Ranking Kierunków Studiów - uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych). Ranking ocenia 70 kierunków studiów ("subjects") w 9. obszarach rankingowych. 

Logistyka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach od kilku lat znajduje się w czołówce Rankingu Perspektyw. W 2019 r. kierunek Logistyka uzyskał najlepszy wynik (100%) we wskaźnikach: jakość przyjętych na studia, współpraca międzynarodowa, ocena przez kadrę akademicką, ocena parametryczna, uprawnienia, nadane stopnie naukowe, TOP10, a tym samym znalazł się w czołówce Rankingu - zajął wówczas 2. miejsce w Polsce, natomiast rok wcześniej 4. miejsce w Polsce. 

W Rankingu Perspektyw 2020 Logistyka prowadzona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zajęła 1. miejsce w swojej kategorii ex aequo z kierunkiem Logistyka na Politechnice Poznańskiej, uzyskując tym samym najwyższy wynik. 

– "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oferuje pełny pakiet kształcenia dla logistyków - od studiów I stopnia inżynierskich i licencjackich po studia magisterskie. Kształcenie w obszarze logistyki od lat zyskuje nie tylko uznanie w rankingach, ale także kandydatów wybierających ten kierunek studiów. Pierwsze miejsce na podium jest sukcesem dla całej społeczności akademickiej, docenieniem wysiłków włożonych w budowanie jakości kształcenia. Ta nagroda jest także ważna dla mnie, ponieważ utworzenie i rozwój kierunku Logistyka to jeden z moich priorytetów jako naukowca, dydaktyka oraz rektora. Cieszy mnie również fakt, że jako jedna z nielicznych uczelni publicznych w województwie śląskim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, będąc jednocześnie mniejszym i sprofilowanym uniwersytetem, obronił swoją pozycję w tegorocznym rankingu." - podkreśla JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

W tegorocznym Rankingu Kierunków Studiów 2020 organizatorzy uwzględnili następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie.

Jak wskazują organizatorzy:

– "Przygotowanie tegorocznego Rankingu Kierunku Studiów wymagało od Kapituły i analityków z Działu Rankingów "Perspektyw" szczególnego wysiłku – związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z 20 lipca 2018 roku. (...) Za pomocą "ankiet kalibracyjnych" wypełnianych przez szkoły wyższe, przyporządkowaliśmy 1329 kierunków prowadzonych na uczelniach do 70 kierunków uwzględnianych w rankingu "Perspektyw" (...) Kolejnym wyzwaniem było zdefiniowanie nowego podejścia metodologicznego do RKS. Wykorzystaliśmy do tego możliwości tkwiące w ustalonej dla każdego kierunku studiów "wiodącej dyscyplinie naukowej".

Z metodologią rankingu można zapoznać się na stronie.

Więcej informacji nt. rankingu: ranking.perspektywy.pl

Relacja z uroczystego wręczenia nagród dostępna jest na Facebooku.