Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

W imieniu Konsorcjum Katowice - Miasto Nauki serdecznie zapraszamy na Międzyuczelnianą Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023 organizowaną wspólnie przez śląskie uczelnie publiczne we współpracy z miastem Katowice. Uroczystość odbędzie się 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 10.00 w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (plac Wojciecha Kilara 1).

W programie uroczystości:

 • Uroczysty przemarsz orszaków rektorskich
 • Rozpoczęcie uroczystości
 • Przemówienia inauguracyjne
 • Immatrykulacja i ślubowanie doktorantów
 • Wykład inauguracyjny prof. Michaela Matlosza, przewodniczącego EuroScience  pt. "Transitioning together: universities, cities and regions acting to create positive change for all" ("Wspólna przemiana: działania uniwersytetów, miast i regionów na rzecz pozytywnej zmiany dla wszystkich")

Część koncertowa:

 • Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
 • Antoni Wit – dyrygent
 • Krzysztof Książek – fortepian
 • Wojciech Kilar – II Koncert fortepianowy, Krzesany

O oprawę muzyczną oficjalnej części inauguracji zadbają chóry akademickie: Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Chór Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Repertuar:

 • "Gaudeamus igitur" – dyrygent: dr hab. Aleksandra Zeman, prof. UŚ
 • K. Sikorski i W. Raczkowski, „Polski hymn narodowy” – dyrygent: mgr Tomasz Giedwiłło
 • T. Klonowski, „Gaude Mater Polonia” – dyrygent: mgr Michał Brożek
 • "Vivat" – dyrygent: mgr Michał Brożek

Udział w inauguracji weźmie także "Niemy" Chór Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją mgr Anny Wojtas-Rduch. Utwory muzyczne wykonywane przez chóry, będą równolegle tłumaczone na język migowy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Minister Sportu i Turystyki,
 • Minister Zdrowia,
 • Marszałek Województwa Śląskiego,
 • Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Partnerem wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 

Udział w uroczystości

Udział w inauguracji jest możliwy po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Rejestracji należy dokonać do 16 września 2022 roku. Liczba miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dostępność dla wszystkich

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zgłoszenia w trakcie rejestracji potrzebę asysty lub innych indywidualnych warunków udziału w uroczystości.

Wydarzenie odbywa się w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, który spełnia najwyższe standardy dostępności architektonicznej.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą korzystać z technologii wspomagających słyszenie oraz z tłumaczenia na Polski Język Migowy.

Podczas uroczystości dostępne będą napisy na żywo w językach polskim oraz angielskim. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wyświetlać napisy w wybranym języku na swoich urządzeniach mobilnych:

Transmisja

Transmisja części oficjalnej prowadzona będzie na Facebooku (na fanpage’u Miasta Katowice oraz na fanpage’ach uczelni tworzących Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki), a także w serwisie YouTube na kanale "Katowice Oficjalny Kanał". Transmisja w języku angielskim dostępna będzie tylko w serwisie YouTube.