Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

29 września br., o godz. 16:00 w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się po raz drugi, wspólna Inauguracja Roku Akademickiego pn. "Międzyuczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 – Rok Nauki w Województwie Śląskim" nawiązująca do ogłoszenia przez Sejmik Województwa Śląskiego rok 2023 Rokiem Nauki w Województwie Śląskim.

Program części oficjalnej

 • Uroczysty przemarsz orszaków rektorskich,
 • Rozpoczęcie uroczystości,
 • Przemówienia inauguracyjne rektorów,
 • Immatrykulacja i ślubowanie doktorantów,
 • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Tadeusza Sławka "Andante moderato". Melancholia Akademii.

Oprawa artystyczna części oficjalnej:

 • Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia",
 • Akademicki Chór Politechniki Śląskiej,
 • "Niemy" Chór Uniwersytetu Śląskiego,
 • Chór Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Program koncertu

1. Léon Boëllmann – Suita gotycka – wykonanie Władysław Szymański

 • Chorał
 • Menuet gotycki
 • Modlitwa
 • Toccata

2. Stanisław Moniuszko – Uwertura koncertowa "Bajka"
3. Stanisław Moniuszko – Uwertura do opery "Halka"
4. Stanisław Moniuszko – Mazur z opery "Halka"
5. Wojciech Kilar – Suita z filmu "Pan Tadeusz"
6. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
7. Dyryguje Néstor Bayona

Organizatorzy

Organizatorem inauguracji jest Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Politechnika Śląska,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Miasto Katowice,
 • Województwo Śląskie oraz
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Patronat i partnerzy

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Minister Edukacji i Nauki,
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Minister Sportu i Turystyki,
 • Minister Zdrowia.

Partnerem wydarzenia jest:

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Partnerem instytucjonalnym jest:

 • Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia.

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie odbywa się za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego:

Udział w uroczystości należy zgłosić do 22 września 2023 r.

Dostępność dla wszystkich

Na miejsce Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 – Rok Nauki w Województwie Śląskim wybrano budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR), który spełnia najwyższe standardy dostępności architektonicznej. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi nie powinny napotkać tam na trudne do pokonania bariery.

W celu zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi zastosowano najnowocześniejsze technologie asystujące.

Dojazd i parkowanie

W przestrzeni Strefy Kultury, w której znajduje się budynek NOSPR, dostępne są parkingi z wyraźnie oznaczonymi miejscami parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te usytuowane są w najbliższej możliwej odległości od wejścia głównego. Parkowanie na nich jest nieodpłatne dla osób do tego uprawnionych.

W uzasadnionych sytuacjach organizator wydarzenia daje możliwość podwiezienia samochodem osoby z niepełnosprawnością pod same drzwi wejściowe. Samochody prosimy jednak pozostawiać na wyznaczonych do tego celu miejscach parkingowych.

Droga prowadząca z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do wejścia do budynku jest utwardzona i pozbawiona skokowych różnic poziomów.

W miejsce wydarzenia można dostać się komunikacją publiczną. Najbliższy przystanek autobusowy nazywa się "Strefa Kultury NOSPR" i znajduje się bardzo blisko głównego wejścia do budynku.

Strefa wejścia i komunikacja w budynku

Wejścia do budynku są dostępne z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą drzwi obrotowe otwierające się samoczynnie. Osoby, które mają taką potrzebę mogą też wejść tradycyjnymi drzwiami otwieranymi wahadłowo.

Powierzchnie kondygnacji są płaskie, bez różnic poziomów. Komunikację pionową dla publiczności zapewniają windy przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach. Na widowni przewidziane są miejsca dla osób na wózkach.

Infrastruktura

Obiekt wyposażony jest w toalety dostosowane do użytkowników z niepełnosprawnościami. W budynku dostępny jest pokój dla matek karmiących, w którym można też komfortowo przewinąć niemowlę.

Dostępność komunikacyjna

Głównym językiem wydarzenia jest język polski.

W trakcie wydarzenia możliwe będzie korzystanie z wykonywanych na żywo napisów w języku polskim i angielskim.

Rekomendujemy skorzystanie z poniższych linków, by wyświetlić napisy na własnym urządzeniu mobilnym:

Organizator zapewnia tłumaczenie na Polski Język Migowy.

W sali koncertowej NOSPR jest bardzo dobra akustyka, ale dostępne są też systemy wspomagające słyszenie w aparatach słuchowych. Prosimy o wcześniejsze zasygnalizowanie organizatorom potrzeby skorzystania z takiego systemu.

Dostępna pomoc

Uczestników po wejściu powitają osoby, które odpowiedzą na wszelkie dodatkowe pytania związane z dostępnością wydarzenia.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na stronie Europejskiego Miasta Nauki

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca