Nabór na praktykę w CBiE


Ogłaszamy nabór na praktykę do Centrum Badań i Ekspertyz w ramach, której oferujemy:

  • szkolenie ankieterów (badania bezpośrednie i badania pośrednie),
  • szkolenie z obsługi programu SPSS (analiza danych),
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki. 

Czas trwania praktyki: 02.09.2013 - 27.09.2013
 
Deklarację udziału w praktykach, zawierającą informacje:

1.    Imię i nazwisko
2.    Rok studiów
3.    Numer telefonu
4.    Adres e-mail
5.    Miejsce zamieszkania

proszę przesyłać na adres e-mail: cbie@ue.katowice.pl do 29 sierpnia 2013 r. (czwartek) włącznie.

UWAGA!
Dla  studentów najlepiej realizujących powierzone zadania zapewniamy wynagrodzenie.
 
Więcej informacji: www.cbie.ue.katowice.pl