Nadanie tytułu profesora honorowego Uczelni

Tradycyjnie Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest okazją do docenienia zasłużonych emerytowanych profesorów Uczelni poprzez nadanie tytułu profesora honorowego. 11 stycznia 2022 r. tytuły te uroczyście przyznano 7 profesorom.


Na mocy Uchwał Senatu tytuł profesora honorowego Uniwersytety otrzymali:

  • dr hab. Józef Biolik, prof. UE
  • prof. dr hab. Krystyna Jędralska
  • dr hab. Milos Kral, prof. UE
  • prof. dr hab. Tadeusz Sporek
  • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
  • prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska

Część uroczystości Święta Uczelni poświęconą nadaniu tytułów profesora honorowego poprowadził prof. Maciej Nowak, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej Kadry Akademickiej.

W imieniu profesorów wystąpił dr hab. Józef Biolik, prof. UE, który wyraził wdzięczność podkreślając: "jesteśmy dumni, że takie zaszczytne wyróżnienie spotkało nas w tym zaszczytnym jubileuszu 85-lecia uczelni" (...) to wyróżnienie jest dla nas zobowiązaniem, by w miarę możliwości wspierać i troszczyć się o prestiż naszej Uczelni".