Nadanie tytułu profesora honorowego

Zgodnie z tradycją Święto Uczelni jest okazją do wręczenia dyplomów profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dla zasłużonych emerytowanych nauczycieli akademickich. W tym roku dyplomy otrzymało pięciu profesorów.


Na mocy Uchwał Senatu z 2020 r. tytuł otrzymali: 

  • Prof. dr hab. Ewa Kieżel,
  • Prof. dr hab. Zdenek Mikolas,
  • Prof. dr. hab. Zofia Mielecka-Kubień,
  • Dr hab. Andrzej Rączaszek, prof. UE,
  • Dr hab. Henryk Zawadzki, prof. UE.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak w swoim wystąpieniu złożyła podziękowania dla zasłużonych dla Uniwersytetu emerytowanych nauczycieli akademickich, którzy wnieśli znaczny wkład do współpracy z naszą Uczelnią.  Jednocześnie wyraziła nadzieję na dalszą współpracę z Uczelnią i służenie radą oraz mądrością tak ważnych dla naszej społeczności Profesorów Honorowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Serdecznie dziękuję profesorom honorowym za nieoceniony wkład w rozwój w naszej Alma Mater. Możliwość czerpania z ogromnego doświadczenia Szanownych Profesorów będzie zaszczytem dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

W imieniu zasłużonych profesorów honorowych wystąpiła prof. dr hab. Ewa Kieżel. Pani Profesor podkreślała:

Profesor honorowy to piękna i zaszczytna instytucja. Dzięki tej godności nadawanej przez Senat Uczelni profesorowie seniorzy nadal pozostają realnie powiązani ze swoja Alma Mater. Dziękujemy pięknie za daną nam możliwość brania udziału w życiu Uczelni. Praca w tej Uczelni była dla nas piękną powinnością, zaszczytem i przyjemnością. Ten piękny czas obejmujący 40, a nawet 50 lat naszej pracy minął jak dobry sen. (...) Mamy udział w tworzeniu historii tej Uczelni. Jest to też wkład w rozwój nauk ekonomicznych. (...) Dziękując za tę godność w imieniu nowo mianowanych profesorom honorowym życzę Jej Magnificencji Rektor i całej społeczności akademickiej pomyślnych warunków dla funkcjonowania uczelni i wspaniałego jej rozwoju.