Nasi profesorowie oznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

14 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie, w trakcie którego wręczone zostały ordery osobom zasłużonym dla województwa. Wśród wyróżnionych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej znaleźli się prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej, oraz prof. dr hab. Janusz Wywiał, Kierownik Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki. Serdecznie gratulujemy!


grupa odznaczonych pozująca do zdjęcia
fot. A. Księżnik, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

 

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Ministrowi towarzyszył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek

Podczas uroczystości uhonorowanych zostało ponad 20 osób. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej uhonorowanych zostało aż dwóch naszych profesorów:

  • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Kierownik Katedry Logistyki Społecznej,
  • prof. dr hab. Janusz Wywiał, Kierownik Katedry Statystyki, Ekonometrii i Matematyki.

­Jak podkreślił po wręczeniu odznaczeń Minister Piotr Ćwik, osoby dziś uhonorowane są dla wszystkich powodem do dumy. – W imieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy pragnę złożyć Państwu serdeczne gratulacje, ale także serdecznie podziękowania za wasze wszystkie działania, za wasz trud, za wasze nowatorskie spojrzenie – zaznaczył.

Wyróżnionym składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik wręcza odznaczenie prof. dr hab. inż. Jackowi Szołtyskowi
Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik wręcza odznaczenie prof. dr hab. Januszowi Wywiałowi
medale rozłożone na stoliku
grupa odznaczonych pozująca do zdjęcia