Nasze studia wśród najlepszych programów MBA w Polsce

Miło nam poinformować, że organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach studia menadżerskie MBA in Corporate Governance oraz Master of Corporate Governance znalazły się w prowadzonym przez Gazetę Finansową zestawieniu najlepszych programów MBA w Polsce.


Nasze studia wśród najlepszych programów MBA w Polsce - ROTATOR

W zestawieniu przygotowanym przez Gazetę Finansową studia MBA prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znalazły się wśród najlepszych programów MBA w Polsce. Jak podkreśla Gazeta Finansowa są to "unikatowe i specjalistyczne studia MBA - dla osób zajmujących eksponowane stanowiska - top managerów i nadzorujących ich członków rad nadzorczych oraz tych którzy planują swoją karierę. W programie poza procesami zarządzania eksponowany jest nadzór i wspomagające go mechanizmy corporate governance. Słuchacz uczestnicząc w zajęciach warsztatowych wzmacnia tu swoje kompetencje organizacyjne i przywódcze. Po zakończeniu studiów doskonale radzi sobie w złożonej strukturze korporacyjnej". 

Od lat obserwujemy istotny rozwój rynku edukacji menedżerskiej. Poszerza się oferta specjalizacji skierowanych do zróżnicowanych grup słuchaczy. Zmiany te widoczne są również, a może nawet przede wszystkim, w ofercie studiów MBA. - podkreśla dr Katarzyna Olejko, kierownik Studiów Podyplomowych Master of Corporate Governance, Master of Business Administration in Corporate Governance

Obecnie bardzo wyraźny jest również trend tworzenia specjalistycznych kierunków MBA. Poza Executive MBA powstają więc kierunki dedykowane konkretnym grupom słuchaczy. Jako przykład specjalizacji można tutaj wskazać organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach studia MBA in Corporate Governance zogniskowane na problematyce nadzoru korporacyjnego. Jest to kierunek, który powstał jako podyplomowe studia wyższe dopełniające kompetencje zdobywane przez słuchaczy na organizowanych od kilku lat studiach podyplomowych Master of Corporate Governance. - dodaje dr Katarzyna Olejko

Pełna treść artykułu oraz kompleksowe zestawienie najlepszych programów MBA dostępne jest na stronie.