Nowe Projekty Instytutu De Republica [Kadr nauki]

Instytut De Republica, jednostka zajmująca się promocją polskiej nauki powołana w 2021 r. przez Prezesa Rady Ministrów, uruchomiła w ostatnim czasie dwa duże projekty: nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki oraz "Kadr Nauki".

NAGRODA INSTYTUTU DE REPUBLICA

Nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki. 

Celem Nagrody Instytutu De Republica jest wspieranie i promocja najzdolniejszych młodych uczonych, prowadzących badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i sztuki, a także docenienie wybitnych polskich naukowców, którzy swoją pracą, całym dorobkiem naukowym oraz działalnością międzynarodową są inspiracją dla młodych pokoleń.

Wyróżnienie przyznawane przez Instytut De Republica ma charakter honorowy i edukacyjny, dzięki któremu bliżej można poznać badania i twórczość polskich naukowców. Jego rolą jest podkreślenie renomy i niepowtarzalności wkładu wszystkich laureatów w rozwój polskiej nauki.

W konkursie mogą uczestniczyć młodzi naukowcy, czyli osoby do 40. roku życia, którzy na wczesnym etapie kariery, wykazują potencjał osiągnięcia pozycji liderów w swojej dziedzinie oraz wszyscy naukowcy (bez ograniczenia wiekowego) posiadający znaczący dorobek naukowy. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: uczelnie, podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, instytuty badawcze, jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności, stowarzyszenia naukowe oraz osoby prywatne.

Laureaci Nagrody otrzymają statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza, nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 złotych oraz możliwość wydania własnej publikacji w Wydawnictwie Instytutu De Republica (w terminie do 2 lat od przyznania nagrody).

Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja 2022 roku.

SZCZEGÓŁY

KADR NAUKI

Projekt Instytutu De Republica „Kadr nauki” to przestrzeń, gdzie fotografia i sztuka spotykają naukę. Jego celem jest zachęcanie do tworzenia i dzielenia się twórczością obrazującą świat nauki.

Zgromadzone w projekcie zdjęcia – pokazujące między innymi obiekty i efekty badań, eksperymenty, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą oraz zachodzące w społeczeństwie zjawiska – przyczynią się do promowania nauki, pracy naukowców i efektów badań naukowych. Środkiem do tego mają być artystyczne ujęcia naukowych zjawisk przyciągające uwagę odbiorców i zachęcające ich do poznania historii stojącej za fotografiami.

"Kadr nauki” kierowany jest do osób, którym bliska jest idea promowania i upowszechniania nauki we współczesnym świecie. Do współpracy zaproszeni są wszyscy, zwłaszcza polscy naukowcy pracujący i działający zarówno w Polsce jak i za granicą. Osoby, które chcą podzielić się swoją pracą, a tym samym pragną popularyzować polską naukę, proszone są o przesłanie materiałów (fotografii wraz z opisem) na adres: media@iderepublica.pl. Wybrane fotografie znajdą się na stronie internetowej Instytutu De Republica.

W ramach projektu planowana jest wystawa fotografii oraz publikacja w formie albumu.

SZCZEGÓŁY