Nowy kierunek praktyczny "Bezpieczeństwo wewnętrzne" [ostatnie wolne miejsca]

A może zaoczne? Zapisz się do 20 października na nowy, dofinansowany kierunek praktyczny na UE Katowice i zdobądź umiejętności informatyczne połączone z wiedzą dotyczącą ochrony danych i informacji.


Absolwenci kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojsko) oraz instytucjach i firmach prywatnych oferujących profesjonalne usługi z zakresu zapewniania szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Ze względu na umiejętności informatyczne, połączone z wiedzą dotyczącą ochrony danych i informacji, absolwenci będą mogli podjąć pracę jako administratorzy i koordynatorzy ochrony danych oraz bezpieczeństwa oprogramowania i systemów teleinformatycznych. Szczegóły

Wystarczą trzy proste kroki, żeby rozpocząć zajęcia jeszcze w październiku:

Rejestracja online do 20 października br. w IRK

irk.ue.katowice.pl 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej 

z wyjątkiem osób zwolnionych z ponownej opłaty.*

Złożenie kompletu dokumentów

do 21 października br. 


* Osoby, które wniosły opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020, nie zostały przyjęte i złożą podanie na studia niestacjonarne, są zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek dofinansowany i realizowany w ramach projektu POWER 2014-2020 "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"