Obrady KRASP na Uniwersytecie Jagiellońskim z udziałem JM Rektor

Między 28 a 29 maja na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się posiedzenie prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). W spotkaniu wzięła udział JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, pełniąca w KRASP funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej.


Posiedzenie odbyło się w formule hybrydowej z wykorzystaniem MS Teams. Podczas pięciu sesji, które odbywały się w Collegium Maius oraz w Collegium Novum, omówione zostały tematy dotyczące funkcjonowania uczelni w roku akademickim 2021/2022, ze szczególnym uwzględnieniem działania w trakcie pandemii oraz po jej ustaniu.

Członkowie KRASP omawiali również problemy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W drugim dniu obrad do zebranych dołączyli: wicepremier Jarosław Gowin oraz była podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (później w Ministerstwie Edukacji i Nauki) Anna Budzanowska.