Odsłonięcie Tablicy ku czci prof. Leszka Żabińskiego

5 października 2021 r. w dniu uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbyło się oficjalne odsłonięcie Tablicy ku czci Rektora Seniora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego.

Uchwałą Senatu z dnia 30 stycznia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach postanowił nadać Sali nr 434A nazywanej Salą Rady Wydziału nazwę Auli im. Prof. dr hab. Leszka Żabińskiego. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Aula im. Profesora Leszka Żabińskiego będzie wykorzystywana głównie do celów naukowych (w tym zwłaszcza do obron doktorskich, postępowań habilitacyjnych i zebrań Komitetów Naukowych. 

Uroczystość oficjalnie otworzyła JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak:

Z wielkim przejęciem i wzruszeniem mam zaszczyt powitać Państwa podczas niezwykle ważnej dla społeczności akademickiej uroczystości odsłonięcia Tablicy ku czci Profesora Leszka Żabińskiego, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. członkowie Rodziny Profesora Leszka Żabińskiego: małżonka Prof. Teresę Żabińską wraz z córką, synem i bratową, a także Ich Magnificencje Rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni ekonomicznych kadencji 2012-2016: SGH Warszawa, UE Poznań, UE Kraków, UE Wrocław oraz przedstawiciele biznesu i otoczenia społeczno-gospodarczego oraz członków naszej społeczności akademickiej.

W swoim wystąpieniu JM Rektor podkreślała:

Rektorska mądrość, życzliwość i przyjaźń, a także dzielenie się pasją pracy naukowej i humanistyczna wrażliwość Rektora pozostanie na zawsze w naszych sercach i w naszej pamięci. Poprzez ten symboliczny gest odsłonięcia Tablicy ku czci Profesora Leszka Żabińskiego wyrażamy ogromną wdzięczność za możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia Rektora, wybitego ekonomisty, naukowca i eksperta z zakresu polityki rynkowej oraz teorii rynku i zarządzania marketingowego. Jest to także wyraz głębokiego uznania dla poświęcenia na rzecz Alma Mater.

Poznanie Profesora, Rektora Uniwersytetu było dla mnie zaszczytem. Jako społeczność akademicka będziemy czerpać przez długie lata z wiedzy, doświadczenia i przede wszystkim wielkiej mądrości Pana Rektora. Symboliczna Tablica ku czci Profesora Leszka Żabińskiego, którą dzisiaj odsłoniliśmy, to pamiątka i przekaz również dla przyszłych pokoleń i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wierzę, że Aula im. Profesora Leszka Żabińskiego, naszego Mistrza i Mentora będzie miejscem niezwykle inspirujących dyskusji i miejscem wspaniałych spotkań naukowych. Dziękując jeszcze raz za udział w uroczystości pragnę zaprosić Państwa do Auli im. Profesora Leszka Żabińskiego.  

Odsłonięcie Tablicy ku czci prof. Leszka Żabińskiego