Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów honorowych

W piątek 10 stycznia 2020 roku – podczas obchodzonej uroczystości Święta Uczelni – wręczono pracownikom Alma Mater odznaczenia państwowe – Srebrny Krzyż Zasługi i 26 Medali za Długoletnią Służbę oraz nadano tytuły profesorów honorowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów

Nadane przez Prezydenta RP odznaczenia i serdeczne gratulacje wraz JM Rektorem dr. hab. Robertem Tomankiem, prof. UE złożył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek odczytując jednocześnie list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do społeczności akademickiej z okazji obchodzonego Święta. Tę część uroczystości prowadziła Dyrektor Biura Wojewody Śląskiego Magdalena Szewczuk-Szturc. 

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Dzieli się na trzy stopnie: I stopień Złoty Krzyż Zasługi, II stopień Srebrny Krzyż Zasługi, III stopień Brązowy Krzyż Zasługi. Srebrnym Krzyżem Zasługi podczas tegorocznego Święta Uczelni odznaczona została dr hab. Izabela Sztangret, prof. UE.

Medal za Długoletnią Służbę ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r. nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę (I stopnia) otrzymali:

 • Anna Buchwald
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • mgr Grażyna Głowacka
 • mgr Małgorzata Zarębska 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (II stopnia) otrzymali:

 • mgr Beata Chodkiewicz
 • mgr Iwona Gottschling-Zawadzka
 • inż. Tomasz Hyski
 • mgr Beata Malik-Kozłowska
 • mgr Justyna Patalong
 • mgr Urszula Pierzchała
 • mgr Izabela Pietrzyk 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (III stopnia) otrzymali:

 • dr Edyta Abramek
 • dr Kornelia Batko
 • mgr Sebastian Burdosz
 • dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE
 • dr Anna Janiga-Ćmiel
 • mgr Hanna Jurkiewicz
 • dr Jan Kaczmarzyk
 • mgr Joanna Krawczyk
 • mgr Marta Majnusz
 • mgr Katarzyna Rudzińska
 • mgr Beata Sauer
 • dr Artur Strzelecki
 • dr inż. Aleksandra Sulik-Górecka
 • Beata Witczak
 • mgr Anna Włodarczyk

Nadanie tytułów honorowych profesorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Tytułem profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wyróżnia się zasłużonych dla Uczelni emerytowanych nauczycieli akademickich, którzy byli zatrudnieni w Uniwersytecie na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego, a także profesorów innych uczelni lub instytucji naukowych krajowych lub zagranicznych, którzy wnieśli znaczny wkład do współpracy z Uniwersytetem. 

Senat Uczelni w 2019 roku nadał tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 • prof. dr. hab. Halinie Buk
 • prof. dr. hab. Grażynie Gruszczyńskiej-Malec
 • prof. dr. hab. Jerzemu Mice
 • prof. dr hab. Elżbiecie Lorek 
 • dr hab. inż. Alinie Lipińskiej-Słocie, prof. UE

Serdecznie gratulujemy!

Galeria zdjęć z wydarzenia

Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów
Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów
Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów
Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów
Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów
Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów
Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów
Odznaczenia państwowe i tytuły profesorów