Odznaka Honorowa za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej [zdjęcia]

6 października podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2022/2023 prof. dr hab. Grażynie Trzpiot oraz prof. dr. hab. Eugeniuszowi Gatnarowi zostały oficjalnie przyznane Odznaki Honorowe za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej nadawane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej to polskie odznaczenie resortowe ustanowione 29 lipca 2003 roku, nadawane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jako zaszczytne jednostopniowe honorowe wyróżnienie przyznawane osobom fizycznym, także cudzoziemcom, jednostkom organizacyjnym, instytucjom i organizacjom, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie statystyki.

Jest to medal w kształcie dwóch nałożonych na siebie pionowo kół w górnej części zakończonych figurą w kształcie prostokąta o zaokrąglonych brzegach. Awers medalu przedstawia zbiory i wykresy w formie przestrzennych, przenikających się wzajemnie kół o różnych proporcjach i fakturach oraz napis GUS, które tworzą logo Głównego Urzędu Statystycznego. Rewers przedstawia umieszczone w centralnym punkcie inicjały z wypukłych liter "RP".

6 października 2022 r. podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Odznaką Honorową za Zasługi dla Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

  • prof. dr hab. Grażyna Trzpiot Kierownik Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej
  • prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, Kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych. 

Odznaczenia uroczyście wręczył Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.