Oferta badań, ekspertyz i konsultingu [wideo]

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dedykowaną dla otoczenia biznesowego.


Centrum Badań i Rozwoju (CBiR) to jednostka z 26-letnim doświadczeniem, której zadaniem jest współpraca środowiska naukowego z otoczeniem biznesowym. Świadczy profesjonalne usługi badawcze, eksperckie, konsultingowe i edukacyjne.

Centrum Badań i Rozwoju dotychczas:

  • zrealizowało ponad 400 projektów naukowo-badawczych
  • objęło ankietyzacją kilkadziesiąt tysięcy respondentów
  • wykonało ponad 100 ekspertyz, opinii i raportów oraz innych dokumentów o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym,

CBiR to zespół kilkudziesięciu ekspertów z wielu dziedzin, otwarty na współpracę działający szybko,

Zapraszamy do współpracy, szczególnie w obszarze kompleksowego podejścia do wykonywania badań rynkowych i marketingowych, opracowaniu analiz i ekspertyz, realizacji usług badawczych lub doradczych.

Więcej informacji: www.ue.katowice.pl/cbir