Ogłoszenie laureatów rektorskich grantów naukowych

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 25/14 z dnia 29 maja 2014 r. przyznawane są rektorskie granty naukowe.

Granty otrzymują nauczyciele akademiccy naszej Uczelni po zrealizowaniu szczególnego osiągnięcia naukowego. Osiągnięciami tymi są:

 • publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części A posiadających Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports,
 • pozyskanie finansowania dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  w konkursie zewnętrznym - jako kierownik projektu badawczego,
 • udział w zespole badawczym, który uzyskał dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kwotę finansowania zewnętrznego co najmniej 500 tys. zł. w roku kalendarzowym, w którym zostały wydane decyzje o przyznaniu finansowania,
 • uzyskanie tytułu naukowego przed ukończeniem 45 roku życia, bądź uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przed ukończeniem 35 roku życia.

Na podstawie złożonych wniosków, granty naukowe otrzymali następujący nauczyciele akademiccy:

1. Autorzy artykułów w czasopismach najwyższej kategorii (publikacja po 1.01.2014 r.):

 • dr Kornelia Batko – za artykuły: "Membrane transport in concentration polarization conditions: network thermodynamics model equations", w: Journal of Porous Media, Volume 17, Issue 7, s. 573 – 586.
  oraz
  "Network Hybrid Form of the Kedem-Katchalsky Equations for Non-homogenous Binary Non-electrolyte Solutions: Evaluation of Pij Peusner’s Tensor Coefficients", w: Transport in Porous Media, SpringerLink.
 • dr Katarzyna Czernek – za artykuł Tourism features as determinants of knowledge transfer in the process of tourist cooperation, w: Current Issues in Tourism. 
 • dr inż. Wojciech Gamrot – za artykuł "Estimators for the Horvitz-Thompson Statistic Based on Some Posterior Distributions", w: Mathematical Population Studies, Volume 21, Issue 1, s. 12 – 29. 
 • dr Ewa Genge – za artykuł "A latent class analysis of the public attitude towards the euro adoption in Poland, w: Advances in Data Analysis and Classification", Volume 8, Issue 4, s. 427-442.
 • dr Marcin Komor – za artykuł "Cross-national differences in price-role orientation and their impact on retail markets", w: Journal of the Academy of Marketing Science, Springer. 
 • dr hab. Artur Świerczek – za artykuł "The impact of supply chain integration on the "snowball effect" in the transmission of disruption: An empirical evaluation of the model", w: Journal of Production Economics, Volume 157, s. 89 – 104.
 • dr hab. Tomasz Wachowicz – za artykuł NegoManage: "A System for Supporting Bilateral Negotiations", w: Group Decision and Negotiation, Volume 23, Issue 3, s. 463 – 496.
 • dr Monika Wieczorek-Kosmala – za artykuł "Risk management practices from risk maturity models perspective", w: Journal for East European Management Studies, Volume 19, Issue 2, s. 133 – 159.
 • dr Tomasz Żądło – za artykuł "On the Prediction of the Subpopulation Total Based on Spatially Correlated Longitudinal Data", w: Mathematical Population Studies: An International Journal of Mathematical Demography, Volume 21, Issue 1, s. 30 – 44.

2. Kierownicy projektów badawczych (data podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego po 01.01.2014 r.):

 • mgr Magdalena Grochal-Brejdak – za projekt pt. "Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu PRELUDIUM 6.
 • dr Patrycja Klimas – za projekt pt. "Relacje współtworzenia, a innowacyjność – perspektywa sektora gier video". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA 6.
 • dr Monika Kulikowska-Pawlak – za projekt pt. "Politykowanie organizacyjne. Treść, proces, kontekst i efekty". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 6.
 • dr Izabela Marzec – za projekt pt. "Uwarunkowania organizacyjne rozwoju zatrudnialności pracowników sektorze publicznym". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 6.
 • dr hab. Jerzy Michnik – za projekt pt. "Strukturalne podejście do modelowania zależności miedzy kryteriami w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 5.
 • prof. UE dr hab. Maciej Mitręga – za projekt pt. "Leveraging success of young scholars in business discipline". Finansowanie przez International Visegrad Fund.
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak – za projekt pt. "Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 5.
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – za projekt pt. "Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku – typologia, modele". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 6.
 • prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik – za projekt pt. "Podejście interaktywne w dynamicznych procesach decyzyjnych". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 6.
 • dr Julia Włodarczyk – za projekt pt. "Pieniądz a dobrobyt w procesie integracji monetarnej – koncepcje teoretyczne oraz społeczna percepcja braku neutralności pieniądza". Finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA 5.

3. Profesorowie przed 45 rokiem życia:

 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r.
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r.