Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedry Finansów


17 czerwca 2013 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Interpretacje podatkowe a finanse przedsiębiorstw" organizowana przez Katedrę Finansów z udziałem Wiceministra Finansów dr Macieja Grabowskiego oraz Prorektora ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Prof. UE dr. hab. Roberta Tomanka.

Konferencja była realizowana w ramach projektu badawczego pt. "Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.