Olimpiada statystyczna 2018/2019 [relacja]

9 stycznia br. na naszej Uczelni odbyły się zawody okręgowe ogólnopolskiej Olimpiady statystycznej. UE Katowice jako współorganizator wydarzenia już po raz trzeci gościł uczniów z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych regionu.

Statystyka to nie są nudy. Ogromna ilość dostępnych informacji, które trzeba przetwarzać w dzisiejszym świecie wymaga umiejętności posługiwania się narzędziami statystycznymi. Ten, kto to potrafi zyskuje przewagę konkurencyjną. Towarzyszy temu duże zainteresowanie Olimpiadą Statystyczną, która już po raz trzeci była organizowana jako ogólnopolskie zawody. Olimpiadę organizują Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne wraz z Narodowym Bankiem Polskim. Zawody odbywają się w formule trzystopniowej: etap szkolny (test online w szkołach), okręgowy (na uczelniach) i centralny (w wojewódzkich Urzędach Statystycznych i w GUS w Warszawie). Po raz trzeci nasz Uniwersytet wraz z Urzędem Statystycznym w Katowicach współorganizował etap regionalny, który został przeprowadzony w budynku CNTI w środę 9 stycznia 2019 r.

Olimpiada Statystyczna przyciąga coraz więcej zainteresowanych uczniów. W pierwszej edycji w gościliśmy 69 uczestników – uczniów szkół ponadgimnazjalnych z najlepszych szkół regionu. W drugiej edycji uczestników było już 78, a do tegorocznej edycji zakwalifikowało się aż 103 (z 29 szkół). W żadnym innym województwie liczba uczestników nie jest tak duża. W drugim co do liczebności uczestników Olimpiady województwie mazowieckim, w zawodach regionalnych brało udział 85 osób. Bardzo się cieszymy, że uczniowie z naszego województwa tak dobrze radzą sobie ze zdobywaniem wiedzy z obszaru statystyki, która jest tak bliska naukom ekonomicznym.

Duża liczba uczestników to również spore wyzwanie organizacyjne. Znakomita współpraca między Urzędem Statystycznym w Katowicach i naszym Uniwersytetem sprawia, że co roku udaje się bezproblemowo zorganizować to wydarzenie. Można powiedzieć, że Olimpiada stała się nawet dobrym dodatkowym katalizatorem zacieśniania współpracy między tymi instytucjami.

Pani dyrektor Urzędu Statystycznego Aurelia Hetmańska wraz z prorektorem prof. Sławomirem Smyczkiem i panią wiceprezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego prof. Grażyną Trzpiot przywitali uczestników w auli CNTI życząc im powodzenia, a także dziękowali i gratulowali laureatom po ogłoszeniu wyników. W oczekiwaniu na sprawdzenie testów i ogłoszenie wyników, uczniom i opiekunom zapewniono dwa posiłki: pierwszy dla ciała - pizzę, którą zapewnił Urząd Statystyczny, drugi dla umysłu – wykład dr. Michała Trzęsioka pt. "Statystyka – to się opłaca" przedstawiający różne korzyści płynące z umiejętności posługiwania się narzędziami statystycznymi (w tym korzyści w postaci dobrze płatnych miejsc pracy czekających na tych, którym się chce zainwestować intelektualnie w poznanie fascynującego i różnorodnego świata statystyki).

Pierwsze trzy miejsca równoznaczne z natychmiastową kwalifikacją do etapu centralnego zawodów, zajęli uczniowie z dwóch katowickich liceów i z liceum z Wodzisławia Śląskiego. Dodatkowa kwalifikacja do centralnego etapu osób z miejsca 4. i dalszych nastąpi po zestawieniu wyników uczniów z całej Polski. Liczymy, że grono laureatów ze Śląska znacząco się powiększy. Życzymy im powodzenia!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Miło było Was gościć w murach naszej uczelni. Dziękujemy pani dyrektor i wszystkim pracownikom Urzędu Statystycznego w Katowicach zaangażowanym w organizację Olimpiady za wzorcową współpracę.