Open Day [relacja]

23 kwietnia w ramach Tygodnia Otwartego odbył się Dzień Otwarty programów anglojęzycznych. Między 10:00 a 19:50 na ambitnych kandydatów wybierających studia w języku angielskim czekały specjalnie przygotowane wykłady, Q&A, a także spotkania z menedżerem kierunku, który podczas sesji live odpowiedział na pytania kandydatów.


Ostatni dzień Tygodnia Otwartego poświęcony był kierunkom w języku angielskim. Na początku odbyło się webinarium kierunku International Business, w trakcie którego Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia, dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE oraz menedżer kierunku, mgr Marta Grybś przedstawili ścieżkę rozwoju i możliwości studentów IB. Następnie do webinarium dołączyli studenci i absolwenci kierunku, którzy podzielili się międzynarodowym doświadczeniem, które uzyskali w trakcie studiów. 

Podczas webinarium programu E-commerce, dr Damian Kocot przedstawił prezentację pt. "E-commerce and IT innovations", w trakcie której opowiedział o możliwościach wynikających ze studiowania handlu elektronicznego. 

Webinarium programu Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) pt. "Time and Noise in Economics - Past, Present, Future" poprowadził dr Stanisław Barczak, prof. UE. Po prezentacji kandydaci mieli okazję, by spotkać się z dr hab. Ewą Dziwok - menedżerem kierunku i zadać pytania na temat programu ARIMA.

Podczas webinarium Finance and Accounting for International Business pt. "Expanding horizons in finance" odbyło się spotkanie z absolwentką kierunku Karoliną Derwisz. Pani Karolina opowiedziała o budowaniu kariery w finansach dając w międzyczasie wiele cennych rad zarówno kandydatom, jak i studentom kierunku. Głos w dyskusji zabrała również menedżer kierunku, dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE.

O programie European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) opowiedzieli Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Dziekan Szkoły Studiów I i II Stopnia, dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE oraz Marta Grybś, łącząc się z nami po raz kolejny. Kandydaci na studia 2 stopnia otrzymali wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu i różnic pomiędzy programami realizowanymi w ramach kierunku International Business. Kandydaci mieli również okazję wysłuchać studentów i absolwentów kierunku oraz zadać pytania na czacie. 

W ramach webinarium kierunku studiów II stopnia International Business prof. dr hab. Stephane Ganassali wygłosił prezentację pt. "How to become a market detective". Przedstawił kandydatom również Francję - swoją ojczyznę, do której kandydaci mogą się udać, przy okazji realizowania jednego z licznych projektów w ramach kierunku IB. Profesor w trakcie prezentacji pokazał podobieństwa między detektywem i badaczem marketingu - oba zawody muszą znać techniki przeprowadzania badań, mieć rozległą wiedzę z zakresu nauk społecznych i mieć łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. I po tym spotkaniu kandydaci mogli spotkać się ze studentami i absolwentami kierunku.

Podczas ostatniego webinarium programu Finance and Accounting for Business pt. "New trends in finance”, dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE opowiedziała o trendach w finansach, odpowiedziała na pytanie co jest kluczem do przyszłości przemysłu, a także wyjaśniła kandydatom jak przyszłościowe jest studiowanie finansów i rachunkowości w języku angielskim.

Po każdym webinarium kandydaci mieli okazję wysłuchać prezentacji Biura Współpracy Międzynarodowej dotyczącej stypendiów zagranicznych oraz zadać pytania na temat wyjazdów. Specjalistka z Działu Programów Międzynarodowych pokazała możliwości wyjazdów w ramach programów Erasmus+, CEEPUS i innych, przedstawiła bogatą ofertę uczelni partnerskich oraz przedstawiła szczegóły dotyczące stypendiów w ramach poszczególnych programów. 

Na zakończenie webinarium każdego kierunku kandydaci mogli zadawać wszelkie pytania na temat rekrutacji podczas sesji Q&A. Specjalistki z Biura Zarządzania Dydaktyką przedstawiły również możliwe ścieżki rekrutacji kandydatów, w zależności od ich obywatelstwa i posiadanej matury.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą UE Katowice w języku angielskim:

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)