Orientation Days dla zagranicznych studentów

30 września br. powitaliśmy w murach naszego Uniwersytetu 108 zagranicznych studentów, którzy przyjechali do Katowic by rozpocząć swoją naukę w ramach różnego rodzaju programów wymian studenckich.


Orientation Days

W ramach Orientation Days studenci zagraniczni uczestniczyli w licznych wydarzeniach, mających na celu integrację oraz zapoznanie nowo przybyłych studentów z naszą uczelnią. Ponadto studenci wzięli udział w wykładzie dotyczącym podstaw języka oraz kultury polskiej.

Organizatorem wydarzenia było Biuro Współpracy Międzynarodowej przy współpracy z polskimi studentami pełniącymi funkcję mentorów dla studentów zagranicznych.

Nowi studenci pochodzą z aż 20 krajów, takich jak: Grecja, Turcja, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Czechy, Portugalia, Brazylia, Tajwan, Słowacja, Rumunia, Francja, Bułgaria, Kazachstan, Ukraina, Holandia, Austria, Finlandia, Łotwa i Szwajcaria.

Orientation Days
Orientation Days
Orientation Days
Orientation Days
Orientation Days
Orientation Days