Otwarcie ścieżki drzew polskich "UniEKO"

W dniu inauguracji roku akademickiego 2015/2016, tj. 7 października 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otwarto ścieżkę drzew polskich "UniEKO". Ścieżkę tworzy pięć gatunków polskich drzew iglastych oraz jeden gatunek drzewa liściastego. Oświetlana jest lampami typu LED zasilanymi panelami solarnymi, zlokalizowanymi na pylonach informacyjnych wzdłuż ścieżki.


Zobacz galerię zdjęć

Patronat nad poszczególnymi drzewami iglastymi objęły poszczególne Wydziały:

  • Wydział Zarządzania – modrzew europejski;
  • Wydział Ekonomii – jodła pospolita;
  • Wydział Finansów i Ubezpieczeń – świerk pospolity;
  • Wydział Informatyki i Komunikacji – sosna limba;
  • Wydział Biznesu, Finansów i Administracji – sosna zwyczajna.

Ze względu na zakorzenioną w świadomości Polaków szlachetność gatunku oraz jego długowieczność, na reprezentanta polskich drzew liściastych został wybrany dąb szypułkowy, a posadzone okazy przypisano doktorom honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którym Uczelnia w swojej historii nadała ten zaszczytny tytuł.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu, gdzie można znaleźć treści zawarte na pylonach informacyjnych i nie tylko:

www.ue.katowice.pl/unieko

Otwarcie połączone było z konferencją prasową, w której udział wzięli: Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - mgr Agnieszka Siemińska, Z-ca Nadleśniczego - mgr inż. Bolesław Bobrzyk, Inżynier Nadzoru oraz mgr. inż. Grzegorz Skurczak z PGL LP Nadleśnictwa Katowice,  Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - prof. dr hab. Leszek Żabiński, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ds. Internacjonalizacji i Marketingu - prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji - dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz Dziekani Wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zlokalizowane wzdłuż ścieżki tablice informacyjne (pylony), pełnią funkcje dydaktyczne. Zawierają m.in. treści nt. projektu "UniEKO", rodzimych gatunków drzew, przebudowie drzewostanów, funkcjach lasu oraz oryginalne opisy językami obszarów naukowych poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu. By zwrócić uwagę na problemy ekologiczne, w szczególności na potrzebę wykorzystywania w większym stopniu energii odnawialnej, pylony są oświetlane automatycznie po zmroku lampami typu LED zasilanymi tzw. bateriami słonecznymi.

Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - mgr Agnieszka Siemińska, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Katowice - mgr inż. Bolesław Bobrzyk, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - prof. dr hab. Leszek Żabiński.

Jak można zauważyć, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, poza edukacją, nauką i współpracą z biznesem, stawia także na ekologię. W styczniu 2014 roku w nowo otwartym przez Uczelnię budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych zastosowano m.in. pompy ciepła, systemy odzysku wody deszczowej oraz panele solarne zasilające budynek. Tym razem kolejne panele z ogniwami fotowoltaicznymi zasiliły oświetlenie ścieżki drzew polskich "UniEKO".

Powstałą w ramach ścieżki "UniEKO" Aleję Dębów Doktorów Honoris Causa otwarto bezpośrednio po uroczystości inauguracyjnej Uniwersytetu, a zaszczyt odsłonięcia pylonu poświęconego dębom i doktorom honoris causa i przecięcia wstęgi przypadł Rektorowi prof. Leszkowi Żabińskiemu oraz prof. Bogusławowi Fiedorowi, dr hc. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, któremu godność tę nadano podczas uroczystości. Prof. Fiedor symbolicznie posadził także dąb swego imienia wśród pozostałych dębów, a prof. Bohdan Gruchman dokonał symbolicznego podlania dębu upamiętniającego nadanie Mu godności dr h.c. w 1999 roku, wtedy jeszcze przez ówczesną Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

Realizacja projektu "UniEKO" jest elementem społecznej odpowiedzialności, wpisanym w Misję Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który angażuje się w sprawy ważne dla gospodarki i społeczeństwa – w tym środowiska – poczynając od macierzystego regionu.

Partnerem Strategicznym w rozwoju społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Ścieżka "UniEKO" i otwarta przy Uniwersytecie Śląskim oraz Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w 2014 roku Aleja Drzew Polskich tworzą jedną całość – miejsce relaksu, ale też kompendium wiedzy na temat rodzimych gatunków drzew polskiej flory.

Projekt "UniEKO" powstał dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przy wsparciu partnerów oraz pomocy administracyjnej miasta i szczególnym udziale pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.