Otwarty wykład nt. kontraktów terminowych na GPW


Interesujesz się kontraktami terminowymi? Chcesz poznać narzędzie do nauki inwestowania w kontrakty terminowe GPW? Przyjdź na otwarty wykład organizowany przez UE w Katowicach oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który odbędzie się 5 czerwca br. o godz. 15.30 w sali 412A.

Prelegentem podczas spotkania będzie Pan Marcin Kwaśniewski z GPW.

Zarejestrowani uczestnicy mają możliwość otrzymania certyfikatów.

Rejestracja

Zapraszamy!