Przejdź do menu Przejdź do treści

Pierwsza Polka w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia EAIE

W poniedziałek 27 maja br. ogłoszono nowy skład zarządu największej w Europie organizacji zrzeszającej specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. Po raz pierwszy w historii w skład 5-osobowego zespołu wejdzie przedstawicielka Polski, Edyta Lachowicz-Santos z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nowa kadencja rozpocznie się we wrześniu br. w Tuluzie podczas dorocznej konferencji Stowarzyszenia.

Edyta Lachowicz-Santos, dyrektorka Biura Internacjonalizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, została wyłoniona na to stanowisko w rygorystycznym procesie konkursowym i powołana przez Radę Główną EAIE podczas ostatnich obrad w Amsterdamie. Z katowicką publiczną uczelnią ekonomiczną związana jest od ponad dwóch dekad. W tym czasie reprezentowała uczelnię i Polskę na licznych międzynarodowych targach, seminariach i konferencjach, prowadząc sesje oraz publikując opracowania m.in. w tematyce internacjonalizacji. Była również zaangażowana w powstanie Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych SUN (Silesian Universities Network), zasiadając także w jego Radzie. Na swojej macierzystej uczelni zajmuje się wdrażaniem strategii internacjonalizacji. Jednym z ostatnich wdrożonych działań było m.in. utworzenie pierwszego w województwie śląskim Welcome Point’u dla zagranicznych studentów oraz kadry. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach realizowanych jest wiele międzynarodowych wydarzeń. W 2020 roku uczelnia uzyskała również  akredytację CEEMAN IQA, a dwa lata później EFMD Accredited dla  kierunku International Business. 

Jako ekspertka, współpracuje również z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. W prace sieci EAIE angażuje się od 2002 roku. W latach 2012–2020 była członkiem (a od 2016 roku przewodniczącą) Grupy Eksperckiej zajmującej się zatrudnialnością (employability skills, graduate careers and international internships). W roku 2015, jako pierwsza w historii Polka, została wyróżniona przez EAIE nagrodą Rising Star. To wyróżnienie przyznawane instytucjom i osobom, które mają wybitne osiągnięcia i zasługi dla EAIE oraz internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. W latach 2020-2024 pełniła funkcję członka Rady Generalnej EAIE (General Council).

Jako organ wykonawczy, Zarząd EAIE jest grupą liderów, którzy kierują pracami Stowarzyszenia i stanowią o jego przyszłości poprzez opracowywanie i wdrażanie strategii zatwierdzanej przez Radę Generalną. Zarząd reprezentuje również EAIE w kontaktach z partnerami zewnętrznymi takimi jak Komisja Europejska, przez co realnie wpływa na kształtowanie procesów związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego w Europie. Obok Edyty Lachowicz-Santos, do Zarządu EAIE wybrani zostali również: Sara López Selga (prezeska) - University Pompeu Fabra (Hiszpania), Tayyeb Shah (wiceprezes) - Espalier Ventures (Wielka Brytania), Joanne Pagèze - University of Bordeaux (Francja), Stephen Orme - Studyportals (Holandia).

European Association for International Education (EAIE) to stowarzyszenie założone w 1989 roku. Obecnie skupia ponad 3000 członków z ponad 90 krajów z całego świata działających w sektorze szkolnictwa wyższego. Jego głównym celem jest dostarczanie platformy do wzajemnego uczenia się, rozwoju networkingu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

Co czeka EAIE w nowej kadencji?

– “Miniony rok to czas wdrażania dużych zmian organizacyjnych w Stowarzyszeniu. Zarząd będzie odpowiedzialny m.in. za monitorowanie funkcjonowania nowych struktur czy wspieranie ekspertów - wolontariuszy EAIE w nowych rolach. Kolejnym wyzwaniem będzie wyznaczenie celów strategicznych na następne lata. Obecna Strategia EAIE formułuje bowiem misję, wizję i wartości do 2026 roku. Do zadań nowo wybranych członków Zarządu należeć więc będzie wyznaczenie priorytetów na kolejne lata i zaplanowanie dalszych działań Stowarzyszenia” – mówi Edyta Lachowicz-Santos.

Największym wydarzeniem organizowanym co roku w innym państwie europejskim przez EAIE jest coroczna konferencja i targi, podczas których spotyka się ponad 7000 profesjonalistów w dziedzinie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Reprezentowane są tam najważniejsze uczelnie z całego świata. Polska co roku prezentuje swój potencjał naukowy w ramach stoiska narodowego „Study & Research in Poland” organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA.

 – “Zarządzanie tak wpływową organizacją to duża odpowiedzialność, ale także prestiż oraz wyróżnienie dla Polski i tej części Europy. Brakuje bowiem jej reprezentantów na wysokich stanowiskach w tak ważnych dla rozwoju szkolnictwa wyższego organizacjach. Myślę, że w obecnej sytuacji geopolitycznej temat umiędzynarodowienia zdaje się być jeszcze bardziej kluczowy. Internacjonalizacja nie jest przecież celem samym w sobie, ale środkiem do poprawy jakości i doskonałości szkolnictwa wyższego oraz badań w świetle globalnej konkurencji. Cieszę się, że głos z Polski będzie słyszalny w tak ważnych dla Europy debatach.” – dodaje Edyta Lachowicz Santos.

Poprzez swoje członkostwo w Zarządzie EAIE, Edyta Lachowicz-Santos będzie miała możliwość prezentowania perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej. 

Źródło informacji:  https://www.eaie.org/resource/introducing-new-leaders-volunteers-eaie-ecosystem.html?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=results&utm_id=elections

Więcej o EAIE: https://www.eaie.org/about-us/our-story.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca