Przejdź do menu Przejdź do treści

Podpisanie umowy dot. organizacji i finansowania studiów podyplomowych MBA dla NGO

14 grudnia w Rektoracie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisana została umowa pomiędzy Uczelnią a Fundacją Rybnicką w przedmiocie organizacji i finansowania studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO). Dzięki podpisanej umowie studia te będą w pełni dofinansowane dla 16 beneficjentów projektu realizowanego przez Fundację.

Podczas wydarzenia Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach reprezentowali: Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE oraz dr inż. Kamila Bartuś, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, natomiast Fundację Rybnicką Prezes Zarządu Magdalena Palowska-Trzebuniak oraz Arkadiusz Trzebuniak.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla NGO to wyjątkowy program trzysemestralnych studiów podyplomowych dla tzw. liderów zmiany społecznej, przygotowujący absolwenta do pełnienia roli lidera w organizacjach pozarządowych.

Celem realizacji programu MBA dla NGO jest m.in.

  • przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową,
  • wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, w tym tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, np. strategii fundraisingowych, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem,
  • rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w organizacji, gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie,
  • rozwijanie umiejętności analitycznych, przywódczych, interpersonalnych i strategicznych, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą, kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi.

Program Master of Business Administration (MBA) dla NGO pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć ich organizacje i stojące przed nimi wyzwania oraz pokazuje jakie metody i narzędzia wykorzystać, aby skuteczniej kierować ich rozwojem.  

Dzięki podpisanej 14 grudnia umowie pomiędzy Uczelnią a Fundacją Rybnicką w przedmiocie organizacji i finansowania studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO), studia te są w pełni dofinansowane dla 16 beneficjentów projektu realizowanego przez Fundację.

Koordynatorem merytorycznym i organizacyjnym ds. studiów ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest dr inż. Kamila Bartuś, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, natomiast ze strony Fundacji Rybnickiej Arkadiusz Trzebuniak

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca