Podpisanie umowy dotacji celowej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a UE Katowice

10 czerwca uroczyście podpisaliśmy umowę dotacji celowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, która gwarantuje środki na przebudowę i dostosowanie komunikacji między budynkami kampusu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniu uczestniczyli Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski oraz władze Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w tym JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. Podpisanie umowy połączone było z briefingiem prasowym.


Uniwersytet dokłada wszelkich starań, by każdy czuł się tutaj komfortowo oraz by rozwój na uczelni był możliwy bez ograniczeń. Co więcej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, jako Uczelnia Przyjazna Osobom Niepełnosprawnym, stawia na rozwój swojej kadry oraz infrastruktury, by zapewnić każdemu studentowi możliwość kształcenia bez barier i ograniczeń.

10 czerwca w sali senackiej Rektoratu podpisana została umowa dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na dostosowaniu kampusu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres umowy obejmuje inwestycję pn. "Przebudowa części komunikacyjnej budynków A, B, C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Bogucickiej – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C, zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Dz.U. 2019 poz. 1696".

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli:

 • Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski
 • JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
 • Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej prof. dr hab. Maciej Nowak
 • Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomir Smyczek
 • Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Robert Wolny, prof. UE
 • Zastępca Kanclerza Małgorzata Majeranowska

Podpisanie umowy dotacji celowej z Urzędem Marszałkowskim

Wydarzenie moderował Marek Kiczka, rzecznik prasowy, który powitał zgromadzonych gości oraz przedstawicieli mediów. Jako pierwsza głos zabrała Rektor prof. Celina M. Olszak dziękując Marszałkowi za dotychczasową współpracę, zaznaczyła, że:

"dzisiaj w życiu zawodowym, gospodarce, społeczeństwie, a także na uczelni niewiele możemy osiągnąć działając pojedynczo. Tylko wzajemne partnerstwo, współpraca są podstawą i gwarancją realizacji wielu ważnych spraw. (...) Wprawdzie współpraca Uczelni z Urzędem Marszałkowskim rozwija się od wielu lat, ale chyba nigdy wcześniej nie miała ona tak ważnego i symbolicznego znaczenia. Można powiedzieć, że ta umowa, to wzajemna współpraca w ramach empatii, wrażliwości, wczuwanie się w potrzeby osób z niepełnosprawnościami. (...) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach studiuje rocznie średnio 140 studentów i doktorantów ze szczególnymi potrzebami i jest dla nas niezmiernie ważne, by te osoby czuły się na naszej Uczelni jak najlepiej i by miały równy dostęp do wiedzy."

Następnie Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zaznaczył:

"dostrzegamy potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To jest mały, wielki krok, ale nasze życie składa się z małych kroków. To jest bardzo ważne, żeby to środowisko czuło się dobrze, żeby te bariery naszego życia publicznego, społecznego, akademickiego usuwać i eliminować. To zawsze są koszty, dlatego bardzo cieszę, że udało nam się znaleźć w budżecie województwa 2 mln na tę dotację celową.

Marszałek odniósł się również do planowanego we wrześniu spotkania z rektorami uczelni wyższych podkreślając:

"stawiamy na naukę bardzo mocno (...) ’Przemysł akademicki‘ (...) może być dla Śląska branżą przyszłości, ale żeby ta branża przyszłości mogła dalej się rozwijać, muszą być dobre warunki. Nie chodzi już tylko o tę wysoką kadrę intelektualną, ale o zaplecze i dostępność. Bardzo się cieszę, że zrodziła się taka inicjatywa i doszliśmy do porozumienia bardzo szybko. (...) Nie jest to nasze ostatnie słowo co do nauki na Śląsku, co do Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uważamy, że powinniśmy jako samorząd regionalny wspierać bardzo dobrą uczelnię i będziemy w tym bardzo konsekwentni. Bardzo się cieszę na tę współpracę."

Wizualizacja inwestycji dostosowania kampusu dla osób ze szczególnymi potrzebami

W dalszej części wydarzenia Rektor oraz Marszałek podpisali umowę dotacji celowej, po czym  przedstawicielom mediów z regionu udzielano licznych wywiadów bezpośrednich.

Warto nadmienić, iż w ostatnich trzech latach Uniwersytet poczynił szeregi inwestycji mających na celu przystosowanie kampusu do osób ze szczególnymi potrzebami, a wśród nich:

 • portiernie w budynkach Uczelni oraz miejsca bezpośredniej obsługi wyposażono w pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących (2019),
 • zamontowano antyrefleksyjne pleksi do tabliczek przydrzwiowych (2019),
 • w ramach modernizacji basenu wydzielono przystosowane szatnię i sanitariaty, specjalny przejazd dezynfekcyjny, zakupiono także specjalistyczny podnośnik basenowy (2020)
 • dostosowano wybrane stanowiska komputerowe; każde laboratorium komputerowe (25 sal) wyposażono w 1 stanowisko, które posiada monitor dotykowy (23”), słuchawki z mikrofonem oraz podświetlaną klawiaturę; rozmieszczenie stanowisk pozwala na zastosowanie mobilnej pętli indukcyjnej wzmacniającej głos prowadzącego; dodatkowo w czytelni multimedialnej zainstalowano 8 takich stanowisk (2020),
 • przystosowano wyszczególnione sanitariaty do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (2020),
 • dostosowano istniejące windy; w kabinach zostały zamontowane przyciski z napisami w alfabecie Braille’a, kasety wezwań zostały obniżone, zamontowano poręcze oraz lustra, a także zastosowano sygnalizację dźwiękową (2020),
 • wydzielono 3 dodatkowe miejsca parkingowe (2020) [docelowo w najbliższej przyszłości dostępnych będzie co najmniej 15 takich miejsc],
 • wyposażono wszystkie budynki uczelni w specjalistyczne krzesła schodowe do ewakuacji przeciwpożarowej (2021),
 • w budynkach CNTI oraz A na każdej kondygnacji zamontowano tyflograficzne plany ewakuacyjne (2021).