Porozmawiajmy o komunikacji [relacja z konferencji]

Co kryje się pod sformułowaniem sprawna komunikacja i jak ją doskonalić – o tym rozmawialiśmy ze specjalistami – coachami, trenerami personalnymi, audytorami i osobami piastującymi najwyższe kierownicze stanowiska w strategicznych spółkach naszego regionu na kolejnej konferencji z cyklu Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego.


Porozmawiajmy o komunikacji [relacja z konferencji]

Zorganizowaną w dniu 11 czerwca 2019 roku debatę pt. "Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego – komunikacja oraz etyka w administracji publicznej i w biznesie" pod patronatem Ministerstwa Finansów, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Rybnika merytorycznie wspierały: PWC, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Instytut Audytorów Wewnętrznych – II Polska, Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zgromadzonych gości powitali JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - dr hab. Robert Tomanek, prof. UE, Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji – dr inż. Tomasz Zieliński, Zastępca Prezesa Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska – Iwona Bogucka oraz Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem – dr hab. Adam Samborski, prof. UE, który wygłosił wykład wprowadzający.

Moderatorzy, prelegenci i paneliści zgodnie z przyjętą przez organizatorów zasadą trzech "i":

 • inspirowali uczestników do spojrzenia na organizację i zachodzące w niej procesy komunikacyjne w nieco inny – nowatorski sposób;
 • informowali o zmieniających się standardach oraz o potencjale tkwiącym w wybranych narzędziach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • integrowali środowiska - między innymi biznesowe ze środowiskiem naukowym.

zdjecie konferencja

W trakcie prowadzonych kuluarowych dyskusji zgromadzeni goście zgodnie podkreślali jak istotną rolę w budowie wartości ich organizacji odgrywa sprawna komunikacja. Wskazywali też jak ważne jest budowanie ładu korporacyjnego w oparciu o wysokie standardy etyczne.

W I sesji pt. Komunikacja i etyka na tle standardów ładu korporacyjnego, prowadzonej przez dr Katarzynę Olejko, wystąpili:

 • dr Adam Aduszkiewicz – coach i trener oraz wieloletni menager – z wykładem pt. Sprawna komunikacja jako podstawa budowy sukcesu organizacji,
 • Jarosław Gibas – socjolog – z wykładem pt. Ukryte poziomy komunikacji interpersonalnej.

W Sesji II zatytułowanej Polityka informacyjna z perspektywy ładu korporacyjnego wystąpili:

 • Adam Jodłowski – przedstawiciel PWC - z wykładem pt. Kodeks etyki a system whsitleblowing i inne rozwiązania, z zakresu ethical compliance, 
 • dr Katarzyna Olejko – pracownik Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji -z wykładem pt. Zarządzanie wrażeniem a kreatywność w sprawozdawczości.

W dyskusji prowadzonej w panelu eksperckim pt. Ryzyko powstawania zaburzeń komunikacyjnych oraz ich wpływ na efektywność nadzoru korporacyjnego moderowanej przez dr. hab. Tomasza Papaja udział wzięli eksperci:

 • dr Maria Gorczyńska – Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych UE w Katowicach,
 • Szymon Nęcki – psycholog i trener umiejętności menedżerskich,
 • Filip Poniewski – adwokat, partner katowickiej kancelarii BBP Legal,
 • Michał Zwyrtek – Dyrektor w strukturach PWC.

Rozmowa panelistów zogniskowała się na problematyce budowy efektywnego ładu korporacyjnego. Uczestnicy debaty zastanawiali się również nad efektywnością informacyjną przygotowywanych przez spółki notowane na GPW - rozbudowanych i wspomaganych graficznie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności. 

W sesji III – Audyt komunikacji i etyki  w  sprawnym wypełnianiu  obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w administracji publicznej i w biznesie – poprowadzonej przez Annę Starnawską – wystąpili:

 • Beata Kopczyńska – Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS – z wykładem pt. Odkryj moc audytu i buduj wizerunkową przewagę, oraz
 • Tomasz Jankowski – przedstawiciel Dolnośląskiego Koła Audytorów Wewnętrznych – z wykładem pt. Zachowania etyczne jako przyczynek do konkurencyjności zamówień publicznych.

Wyżej wymienieni eksperci wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu IIA – Polska – Iwoną Bogucką w ramach panelu eksperckiego pt. Rola audytu wewnętrznego w zapewnianiu sprawnej komunikacji i propagowaniu postaw etycznych przeprowadzili ożywioną dyskusję na temat komunikacji wewnątrz organizacji, otwartości komunikacyjnej oraz komunikacji z otoczeniem.

Dziekan Zielinski

Konferencję podsumował i zakończył Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji – dr inż. Tomasz Zieliński.

Ze względu na duże zainteresowanie problemami poruszanymi na spotkaniu już teraz zapraszamy zainteresowanych do udziału w kolejnej debacie – podkreśla Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Patronatem medialnym wydarzenie objęły TVP 3, Dziennik Zachodni, Nowiny, Trybuna Górnicza, Net.TG, Śląski Biznes.pl, Radio 90, TVT, rybnik.com.  

Media o wydarzeniu:

Porozmawiajmy o komunikacji [relacja z konferencji]
Porozmawiajmy o komunikacji [relacja z konferencji]
Porozmawiajmy o komunikacji [relacja z konferencji]
Porozmawiajmy o komunikacji [relacja z konferencji]
Porozmawiajmy o komunikacji [relacja z konferencji]