Porozumienie o współpracy Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W czwartek 29 września br. przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisali porozumienie o współpracy. W ten sposób zobowiązali się do dalszego współdziałania na rzecz rozwoju obu podmiotów. Porozumienie podpisano w siedzibie PGG S.A. w Katowicach. Strony reprezentowali odpowiednio: prezes Zarządu PGG S.A. – Tomasz Rogala oraz wiceprezes ds. finansowych, Andrzej Paniczek, JM Rektor UE Katowice – prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Kamila Bartuś.

Do tej pory zespół ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach opracował już dla Polskiej Grupy Górniczej dokumenty strategiczne takie jak Strategia sponsoringowa czy Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również zróżnicowane analizy, w tym ocenę marki w mediach, analizę kategorii rynkowej wartości majątku czy analizę efektywności utworzenia centralnych magazynów. Naukowcy prowadzili też warsztaty szkoleniowe i sporządzali specjalistyczne raporty finansowe oraz audyty.

– "Podpisanie tego porozumienia jest formalnym przypieczętowaniem dotychczasowej, ale też zobowiązaniem do dalszej współpracy pomiędzy największą spółką górniczą w kraju, a najstarszą uczelnią ekonomiczną na Górnym Śląsku. Pozwoli na dalsze efektywne wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego ekspertów, a korzystając z bliskiego sąsiedztwa obu partnerów szybko reagować na zgłaszane potrzeby pracowników spółki w dobie intensywnie zmieniających się warunków występujących w otoczeniu społeczno-gospodarczym." – mówi rektor, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. 

– "Niezmiernie cieszę się, że w ten sposób potwierdzamy bliską współpracę specjalistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z działającą na Górnym Śląsku największą spółką węglową Unii Europejskiej. Nadajemy tej współpracy trwałe ramy. Myślę, że zwrot górnictwa ku naukowcom-ekonomistom jest dziś szczególnie symboliczny, ponieważ spółka uczestniczy w kluczowych procesach gospodarczych regionu oraz niesie współodpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo energetyczne w kraju, ale również za bezpieczeństwo wielu tysięcy miejsc pracy. Dlatego nieocenioną wartość ma dla nas możliwość skorzystania ze współczesnej wiedzy eksperckiej w ekonomii. Mam poczucie, że w dobie szalonych wprost wyzwań, jakie niesie unijna transformacja klimatyczno-energetyczna w warunkach katastrofalnego wręcz kryzysu, jakiego doświadczamy po wybuchu wojny w Europie, powinniśmy pilnie przysłuchiwać się tym, którzy posługują się w obliczeniach metodami naukowymi i operują myśleniem krytycznym, a nie życzeniowym. Mówiąc potocznie "liczby nie kłamią" i wiele wskazuje, iż umiejętność zrozumienia tego faktu może wkrótce zadecydować o pomyślności i bezpieczeństwie milionów ludzi." – mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz Rogala. 

– "Na tej współpracy zyskują także nasi naukowcy, doktoranci, studenci i absolwenci. Wspólne projekty realizowane z tak ważnym partnerem to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, ale również nowe obszary do prowadzenia badań. To także doskonałe miejsce do odbycia praktyki, stażu czy pracy u największego pracodawcy w regionie." – dodaje prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.

W lipcu br. oba podmioty podpisały już trójstronne porozumienie z Głównym Instytutem Górnictwa. Pierwszym efektem tamtego porozumienia są uruchamiane w semestrze zimowym studia podyplomowe "Menedżer produkcji" dla kadry zarządzającej PGG S.A. (dozoru wyższego i kierownictwa kopalń). Obejmą około 200 godzin zajęć, które po połowie poprowadzą specjaliści GIG i UE Katowice.

Polska Grupa Górnicza S.A. jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Spółka dostarcza węgiel do krajowych liderów branży energetycznej i ciepłowniczej, a jej potencjał produkcyjny jest kluczowym czynnikiem bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGG jest największym pracodawcą na Śląsku zatrudniającym ponad 36 tys. pracowników. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka współpracuje z wieloma gałęziami przemysłu, dostawcami towarów i usług oraz z podmiotami otoczenia samorządowego, naukowego, edukacyjnego. Więcej na: www.pgg.pl