Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych

W dniach 4-6 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych (KRUE) z udziałem JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. inż. Celiny M. Olszak.


W skład KRUE wchodzą przedstawiciele pięciu publicznych uczelni ekonomicznych: 

  • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH - Rektor Szkoły Głównej Handlowej,
  • prof. dr hab. Maciej Żukowski - Rektor Uniwersytet Ekonomicznego w Poznaniu.

Przewodniczącym KRUE w kadencji 2020-2024 został wybrany prof. dr hab. Maciej Żukowski, a zastępcą przewodniczącego dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

W obradach KRUE uczestniczył także prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół - Przewodniczący KRUE i Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w kadencji 2016-2020.