Powołanie komitetów naukowych i ich przewodniczących

W czwartek 3 października 2019 r. Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach powołał Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse oraz Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości, a także ich przewodniczących. Pierwsze kadencje komitetów naukowych rozpoczynają się z dniem powołania i potrwają do dnia 30 września 2020 r.


Na przewodniczącego Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse powołano prof. dr. hab. Grzegorza Kończaka, a na przewodniczącą Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości prof. dr hab. inż. Celinę Olszak.

Zgodnie ze Statutem, do zadań komitetów naukowych należą w szczególności:

 • prowadzenie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego,
 • nadawanie stopni naukowych,
 • prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych.

Składy komitetów naukowych pierwszej kadencji

Komitet Naukowy Dyscypliny Ekonomia i Finanse:

 1. prof. dr hab. Teresa Famulska;
 2. prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar;
 3. prof. dr hab. Janina Harasim;
 4. prof. dr hab. Grzegorz Kończak;
 5. prof. dr hab. Stanisław Swadźba;
 6. prof. dr hab. Grażyna Trzpiot;
 7. prof. dr hab. Janusz Wywiał;
 8. dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE;
 9. dr hab. Urszula Grzega, prof. UE;
 10. dr hab. Krystian Pera, prof. UE;
 11. dr hab. Józef Pfaff, prof. UE;
 12. dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE;
 13. dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE;
 14. dr hab. Artur Walasik, prof. UE;
 15. dr hab. Robert Wolny, prof. UE.

Komitet Naukowy Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości:

 1. prof. dr hab. Wojciech Dyduch;
 2. prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
 3. prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski;
 4. prof. dr hab. Anna Lipka;
 5. prof. dr hab. Maciej Nowak;
 6. prof. dr hab. inż. Celina Olszak;
 7. prof. dr hab. Janusz Strużyna;
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek;
 9. prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc;
 10. prof. dr hab. Ewa Ziemba;
 11. dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE;
 12. dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof. UE;
 13. dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE;
 14. dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE;
 15. dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. UE.