Pracownicy Uczelni w nowym zarządzie PTE w Katowicach

4 sierpnia odbył się Zjazd PTE Oddział Katowice. W trakcie wydarzenia udzielono absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za kadencję 2015-2020 oraz wybrano nowe władze w kadencji 2020-2025. Wśród nowych władz znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, m.in. JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak.


Na członków Zarządu PTE Oddział Katowice powołani zostali m.in.:

  • JM Rektor, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak,
  • dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE,
  • dr Piotr Kania.

Dodatkowo, wśród członków Komisji Rewizyjnej PTE Oddział Katowice znalazła się dr hab. Anna Adamus Matuszyńska, natomiast jednym z Delegatów Zjazdu Krajowego PTE został dr hab. Paweł Kosiń, prof. UE.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym. 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach powstało 17 czerwca 1948 roku jako oddział ogólnopolskiego stowarzyszenia. Od samego początku statutowym zadaniem Towarzystwa było i pozostaje krzewienie wiedzy ekonomicznej w różnych formach, ochrona zawodu ekonomisty oraz doskonalenie jego umiejętności praktycznych.