Pracownik Uczelni powołany w skład Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy

Asystent w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń, mgr Małgorzata Szczęsny została powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach w skład Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy. Oficjalny akt powołania został uroczyście wręczony 7 lipca 2021 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. W tym dniu odbyło się również pierwsze posiedzenie Rady.

Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy jest ciałem opiniodawczo-doradczym Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. Jej głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym minimalizowania zagrożeń występujących w środowisku pracy w różnych branżach na terenie województwa śląskiego. Założeniami Rady są działania prewencyjne oraz dialog oparty na współpracy z Członkami Rady.

Małgorzata Szczęsny od lat koncentruje swoje zainteresowania naukowo-badawcze wokół prawa zatrudnienia i prawa medycznego. Jest także cenionym praktykiem w tym zakresie. Pani Szczęsny współpracowała m.in. z Centrum Badawczym Społecznego Dialogu Pracy naszego Uniwersytetu. Nieprzerwanie od 2016 r. współpracuje z Radą Ochrony Pracy przy Sejmie RP. W 2018 r. została powołana przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii - Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w skład zespołu eksperckiego badającego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla kamiennego.

W uznaniu zasług Minister Energii nadał Małgorzacie Szczęsny stopień górniczy Dyrektora Górniczego I Stopnia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!