Prof. Jan Pyka członkiem honorowym TNOiK


1 lipca br. podczas 50. Zjazdu Krajowego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Warszawie wybrano władze krajowe TNOiK kolejnej kadencji.

Jak do tej pory w Głównej Radzie Naukowej zasiadał będzie prof. Jan Pyka - pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Jednocześnie podczas zjazdu uroczyście wręczono prof. Pyce honorowe członkostwo w TNOiK jako znak uznania dla jego wieloletniej działalności na rzecz tej organizacji.