Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. M. Gorynia gościem kolejnego spotkania Klubu Adamieckiego [relacja]

20 lutego 2020 roku w budynku Rektoratu odbyło się posiedzenie Klubu im. Karola Adamieckiego. O wybranych aspektach tożsamości nauk ekonomicznych opowiedział prof. dr hab. Marian Gorynia. Dyskusję prowadzili sekretarze Klubu: dr hab. Krystian Pera, prof. UE oraz dr hab. Artur Walasik, prof. UE.

Podczas posiedzenia prof. Marian Gorynia przedstawił wybrane aspekty tożsamości nauk ekonomicznych:

"Gdy spojrzeć na kwestie tożsamości nauk ekonomicznych, to wydaje się, że podstawowe pytanie powinno pytać o wizję tego czym one są. Czy to jedynie to, czym zajmuje się określona grupa uczonych, czy też na ile jest to wspólnie podzielane, grupowe określanie granic służące delimitacji. Oczywiście istnieją pomocne i utrwalone w świecie systemy klasyfikacji, gdzie kryterium wyodrębnienia stanowią trzy elementy: przedmiot nauk, wykorzystywane metody i stosowany język – i to bez względu czy stosuje się je łącznie czy też osobno. Ważnym zatem jest poszukiwanie elementu spajającego wielość podejść. Wydaje się, iż elementem który łączy dyscypliny wokoło ekonomiczne jest efektywność rozumiana w kontekście relacji nakładów i wyników. Dla ekonomii i finansów wiąże się on z alokacją rzadkich zasobów, w naukach o zarządzaniu i jakości dotyczy doboru i koordynowania rzadkich zasobów by osiągać cele organizacji a w kontekście geograficznym istota efektywności tkwi w przestrzennych aspektach kształtowania efektywności wykorzystania zasobów. Może zatem okazać się właściwym aby w dynamicznym, złożonym, często niezrozumiałym dla praktyków rozróżnianiu dyscyplin postawić na stworzenie jednej dyscypliny nauk ekonomicznych, która będzie obejmować i łączyć dzisiejsze. Osobnym pytaniem jest realność tak określonej propozycji". 

Kolejne spotkanie Klubu Adamieckiego cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli społeczności akademickiej, a także zachęcało do dyskusji nad tożsamością nauk ekonomicznych. 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3