Profesor Szewach Weiss Doktorem Honoris Causa UE w Katowicach


23 maja br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rad Wydziałów społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uhonorowała tytułem Doktora Honoris Causa Prof. Szewacha Weissa

Uroczystość rozpoczął I-szy zastępca Rektora, Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju prof. UE dr hab. Robert Tomanek, który przywitał wszystkich obecnych gości, m.in.: przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, kościoła i gmin wyznaniowych, a także reprezentantów środowiska akademickiego, biznesu, dyrektorów szkół średnich oraz podmiotów, z którymi współpracuje Uczelnia.

sz wProf. UE dr hab. Robert Tomanek podkreślał, że uroczystość ma charakter szczególny i wyjątkowy, przy czym towarzyszą jej trzy wektory "radość, duma z bycia w tym środowisku, a także szansa na obcowanie z mądrością i zdobywanie tej mądrości", a następnie dokonał wręczenia powołań Członkom Konwentu.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dziekan Wydziału Ekonomii prof. UE dr hab. Barbary Kos oraz przemowy recenzentów: prof. zw. dr hab. Barbary Kożuch i prof. zw. dr hab. Jana Kantyki. "Profesor Szewach Weiss kieruje się filozofią zrozumienia drugiej strony, cechuje go etyka i zrozumienie; swoją działalnością i podejściem do drugiego człowieka zasługuje na najwyższe wyróżnienie, jakie może przyznać wspólnota akademicka" - podkreślała prof. Barbara Kożuch.

W uroczystej laudacji prof. Urszula Zagóra-Jonszta mówiła o odznaczonym: "Przeciętnemu Polakowi kojarzy się przede wszystkim z pełnioną funkcją ambasadora Izraela w Polsce, z autorstwem książek na temat Holokaustu, z wywiadami w mediach dotyczącymi różnych, nieraz trudnych tematów związanych z naszą wspólną historią. Człowiek wzbudzający głęboki szacunek, uznanie i sympatię. Nie bojąc się podejmować drażliwych kwestii, zawsze podkreślał, że różnice między ludźmi wynikają z cech charakteru i nie mają nic wspólnego ani z kolorem skóry, ani z narodowością. Konsekwentny w obronie dobrego imienia i spraw swojego narodu, ale jednocześnie potrafiący odciąć się od stereotypów i uprzedzeń, w każdym człowieku zawsze stara się szukać dobra. Taka postawa zjednuje Mu powszechną przychylność ludzi. W uroczystym dniu nadania tytułu doktora honoris causa patrzymy jednak na Niego przede wszystkim jako na pracownika naukowego. To Jego działalność naukowa, obok niekwestionowanych zasług na niwie politycznej, w dziedzinie zbliżania obu naszych narodów, w dużej mierze zadecydowała o chęci nadania Mu tego zaszczytnego tytułu."

sz wPo odebraniu insygniów i dyplomu doktoratu honorowego Prof. Szewach Weiss złożył podziękowania dla JM Rektora i całej społeczności akademickiej: "Jestem bardzo wzruszony od wczorajszego dnia. Czułem, że tym razem będzie to spotkanie prawie rodzinne - atmosfera zwyczajna, ludzka, spokojna, miła." - podkreślał Profesor. Następnie Doktor Honorowy UE w Katowicach wygłosił wykład, w którym m.in. opisywał Izrael jako etniczny tygiel, w jakim życie toczy się na styku wielu kultur, heterogenicznych tradycji i wielu religii. Profesor w swym poruszającym, ale jednocześnie wzbogaconym o elementy humorystyczne wystąpieniu wspominał o epizodach polsko-izraelskich, przytaczał przykłady codzienności, które pokazują, jak złożony jest Izrael. Podkreślał również, jak ważna jest rola pisarzy, naukowców-noblistów, którzy żyją w Izraelu i mają polskie pochodzenie. Współżycie narodów polskiego i żydowskiego "nie jest epizodem historycznym, ono będzie trwało wiecznie i w tej sprawie ja próbuję być strażnikiem” – podsumował swoją wypowiedź Prof. Szewach Weiss.

Na zakończenie uroczystości na ręce Doktora Honorowego złożono liczne adresy gratulacyjne, głos zabrali również między innymi Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła oraz Wojewoda Śląski dr Zygmunt Łukaszczyk, który podkreślił, że "Pamięć jest największą siłą i to tutaj w dniu dzisiejszym udowadniamy, że warto pamiętać. Nam wszystkim potrzebne są wzorce i autorytety. Tolerancja, sąsiedztwo, to życie obok siebie, bez nienawiści ludzi różnych ras i różnych przekonań. Jest to motto dzisiejszej uroczystości, abyśmy nauczyli się żyć obok siebie, tolerancji i szacunku wzajemnego."

Uroczystość uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka.

Wydarzenie zwieńczyły: pamiątkowe zasadzenie dębu przez Doktora Honorowego na terenie kampusu Uczelni oraz koncert Alchemy Trio dedykowany Prof. Szewachowi Weissowi przez Prezydenta Miasta Katowice, który odbył 23 maja br. się w Wilii Goldsteinów.

Z uroczystymi wydarzeniami związana jest także wystawa fotografii Nili Epstain (Aravot), pod tytułem "Okna Polsko-Izraelskie", którą można oglądać do 6 czerwca w CINiBA.

Media o uroczystości:

 
Internet:
  
 
Prasa:
 
  • Dziennik Zachodni z dn. 21 maja 2013 r
  • Dziennik Zachodni z dn. 23 maja 2013 r.
  • Do Rzeczy
  • Gazeta Wyborcza
 
Telewizja: