Projekt wyszehradzki na naszej Uczelni

Katedra Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pozyskała grant "Visegrad Group Cooperation within the EU: Challenging the Rise of Euroscepticism" finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Kierownikem projektu jest prof. UE dr hab. Sławomir Czech.


W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (partner koordynujący), Uniwersytet Mendla w Brnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Budapeszcie. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2020 roku i potrwa do końca stycznia 2023 roku.  

W ramach projektu organizowane są międzynarodowe warsztaty studenckie i wykłady eksperckie w każdym kraju partnerów konsorcjum. Za każdym razem uczestnikami warsztatów są cztery nowe grupy studentów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W tym roku odbyły się dwa spotkania, a kolejne dwa zaplanowane są na przyszły rok.

Pierwsze wydarzenie zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 31 maja 2021 r. w formie on-line. Spotkanie rozpoczął wykład otwarty dr hab. Sebastiana Płóciennika nt. "Germany and the Visegrad Group: from Asymmetry to Complementarity?" stanowiący wstęp do dyskusji o narastającym eurosceptycyzmie, który coraz częściej można obserwować w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Dalszą część wydarzenia stanowiły warsztaty dla studentów, którzy debatowali nad przyczynami, konsekwencjami oraz sposobami przeciwdziałania postawom eurosceptycznym w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Efektem pracy studentów biorących udział w pierwszym wydarzeniu projektu są dwa dokumenty strategiczne (policy papers) skierowane do potencjalnych interesariuszy projektu: "Euroscepticism and Education in the Visegrad Group Countries" i "Modernization of Education as a Cure for Euroscepticism in the Visegrad Countries" możliwe do pobrania ze strony projektu.

Drugie wydarzenie, tym razem w formie stacjonarnej, miało miejsce 7 października 2021 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Budapeszcie. Rolę gospodarza pełnił prof. Gabor Kutasi, a wykład ekspercki zatytułowany "Digitalization and Industry 4.0 – Challenges for V4" wygłosił prof. Łukasz Mamica z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Popołudniowa część wydarzenia poświęcona została tematycznym warsztatom dla studentów zorganizowanym w formie ćwiczeń i gier symulacyjnych.

Ważną częścią projektu jest także zorganizowanie konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską na temat pozycji krajów Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej. Zgłaszane mogą być prace mieszczące się w temacie przewodnim konkursu, tj. poświęcone analizie pozycji wszystkich lub wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej w strukturach Unii Europejskiej, a także gospodarczej, politycznej lub społecznej współpracy między tymi krajami. 

Wszelkie informacje dotyczące wydarzeń i postępów projektu można śledzić na stronie v4cooperation.eu oraz na profilu projektu na Facebooku.