Przekazanie insygniów władz rektorskich [relacja]

31 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Senackiej w Rektoracie odbyła się uroczystość przekazania insygniów władz rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydarzenie transmitowane było na żywo w mediach społecznościowych oraz na tv.ue.katowice.pl.


Uroczystość oficjalnie otworzył JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE witając jednocześnie Rektor-elekt prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak i zaproszonych gości: 

 • Jolantę Jaworską, Przewodniczącą Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • dr hab. Barbarę Kos, prof. UE, Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej w kadencji 2016-2020
 • prof. dra hab. Sławomira Smyczka, Prorektora ds. Edukacji i Internacjonalizacji w kadencji 2016-2020, 
 • prof. dra hab. Janusza Strużynę, Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej,
 • prof. dr hab. Janinę Harasim, Przewodniczącą Kolegium Elektorów, 
 • dra Piotra Kanię, Członka Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Akt powołania na Rektora

Następnie prof. dr hab. Janusz Strużyna oficjalnie poinformował zebranych gości o wynikach wyborów na rektora kadencji 2020-2024 wręczając prof. dr hab. inż. Celinie M. Olszak akt powołania na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przekazał życzenia i gratulacje Pani Rektor, a także złożył podziękowania dla Rektora dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE za możliwość zorganizowana wyborów w sposób bezpieczny, sprawny i uczciwy.  

W dalszej części uroczystości dr hab. Robert Tomanek, prof. UE złożył JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinie M. Olszak gratulacje i zgodnie z tradycją przekazał insygnia władzy rektorskiej. 

Pierścień

Insygnia są atrybutami godności, władzy i dostojeństwa rektora uniwersytetu. Berło oznacza władzę rektora, jako przełożonego kadry akademickiej i pozostałych pracowników uczelni oraz zwierzchnika i opiekuna studentów. W nawiązaniu do laski pasterskiej symbolizuje także obronę. Pierścień, noszony na serdecznym palcu lewej ręki, oznacza więzi łączące rektora z uczelnią - jako symbol zaślubin oraz wierności ideałom akademickim. Łańcuch symbolizuje godność, władzę, ale także odpowiedzialność, która ma swój ciężar. Dr hab. Robert Tomanek, prof. UE złożył JM Rektor prof. dr hab. inż. Celinie M. Olszak życzenia sukcesów, spokoju, siły, szczęścia i przede wszystkim zdrowia. 

Prof. dr hab. inż Celina M. Olszak składając podziękowania dla całej społeczności akademickiej podzieliła się z uczestnikami uroczystości refleksją, która wyraża radość, ale także troskę i wagę ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na rektorze: 

"Przyjmując insygnia chciałam złożyć uroczyste zobowiązanie, że dołożę wszelkich starań, aby służyć całej społeczności akademickiej oraz przyczyniać się do innowacyjnego rozwoju naszej Uczelni. Postaram się, aby nadchodząca kadencja była twórczym i ważnym rozdziałem w życiu naszej Uczelni. Chciałabym ten czas wykorzystać jak najlepiej, a przekazane insygnia władzy - berło, łańcuch oraz pierścień będę traktować jako symbol mądrych i rozważnych decyzji, sprawiedliwości i godności oraz w pewnym sensie zaślubin z naszą Alma Mater". 

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak złożyła również zobowiązanie, że będzie rektorem dialogu, osobą otwartą na otoczenie, na ludzi oraz na różnorodność i elastyczność.

"Uczynię wszystko, aby nasz Uniwersytet był atrakcyjnym miejscem do pracy, studiowania, miejscem kształcenia elit gospodarczych oraz miejscem cenionym przez partnerów Uniwersytetu. (...) "Uczynię wszystko, aby Uczelnia była bezpiecznym miejscem dla wszystkich pracowników i studentów, ale także miejscem do twórczej pracy, wolności, autonomii oraz poszukiwania prawdy." - podkreślała JM Rektor wskazując jednocześnie sześć kluczowych priorytetów kadencji stanowiących wyzwanie i szansę dla całej społeczności akademickiej:

 • silne zespoły realizujące innowacyjne i ważne społecznie kierunki badań, 
 • oryginalną i nowoczesną dydaktykę, 
 • silne związki dydaktyki i nauki z biznesem oraz otoczeniem gospodarczym, 
 • stabilną i zintegrowaną administrację będąca wsparciem dla pracowników oraz studentów, 
 • stworzenie przejrzystych struktur i rozwój autonomicznych jednostek organizacyjnych
 • otwartą i przyjazną Uczelnia, tak aby wszyscy czuli się współgospodarzami Alma Mater. 

"Wiem, że realizacja tych priorytetów nie będzie łatwa, ale głęboko wierzę, że warto podjąć trud, by jak najbardziej zbliżyć się do takiego kształtu Uczelni. Zamierzam tego dokonać - nie sama, ale z Państwem - z całą społecznością akademicką, wsłuchując się w Wasz głos w toku demokratycznej i otwartej dyskusji. Zapraszam wszystkich Pracowników i Studentów do współpracy i zaangażowania na rzecz naszej uczelni. Drzwi do rektoratu i Waszego rektora będą zawsze otwarte. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania. - podkreślała JM Rektor. 

Pod koniec uroczystości JM Rektor prof. dr hab. inż Celina M. Olszak złożyła podziękowania za dotychczasową pracę dla naszej Uczelni dla JM Rektora dr hab. Roberta Tomanka, prof. UE oraz Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Uroczystość transmitowano na żywo na stronie tv.ue.katowice.pl oraz w mediach społecznościowych Uczelni. Zachęcamy do obejrzenia relacji na Facebooku