Publikacja prof. Krzysztofa Gajdki w Brukseli


W wydanej właśnie w Belgii książce pt. L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe central et orientale (Éditions Bruylant, Bruxelles 2013) rozdział XVIII pt. La diaspora polonaise et sés medias. Biélorussie, Pays Baltes, Russie et Ukraine opublikował prof. UE dr hab. Krzysztof Gajdka z Samodzielnego Zakładu Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów na Wydziale Informatyki i Komunikacji.

Tekst dotyczy złożonej i niepodejmowanej dotąd szerzej problematyki mediów polskiej diaspory w krajach dawnego Związku Radzieckiego (część europejska). Książka ukazała się w renomowanej serii wydawniczej Collection. Médias, Sociétes et Relations Internationales, której redaktorem jest prof. Michel Mathien, a patronat nad nią sprawuje UNESCO oraz Uniwersytet w Strasburgu. Autorami tomu są uczeni z Francji, Rosji, Ukrainy, Burkina Faso, Słowacji, Bułgarii, Albanii, Rumunii i Mołdawii.

W przyszłym roku akademickim prof. Krzysztof Gajdka planuje kontynuować rozpoczęte badania, poszerzając je o kraje azjatyckie, powstałe z republik dawnego ZSRR, a w pierwszej kolejności – miejscowość Chkalovo w Kazachstanie, gdzie istnieje silna polska diaspora wydająca od lat własny tytuły prasowy i posiadająca lokalną telewizję i portal internetowy. Efektem miesięcznego wyjazdu do Kazachstanu będzie monografia.