Rekrutacja do programów edukacyjnych 2022/2023

Ruszają zapisy na programy edukacyjne odbywające się w nowym roku akademickim 2022/2023! Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ich temat.

  • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD)

EUD skierowany jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Uniwersytet działa w systemie semestralnym, a każdy semestr obejmuje sześć spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. Częstym punktem zajęć na EUD są quizy, turnieje, symulacje, prace plastyczne. Program EUD obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. 

Zapisy 5-30 września 2022 r. na stronie internetowej.

  • Akademia Młodego Ekonomisty (AME)

W AME biorą udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. AME działa w systemie semestralnym. Semestr zajęć obejmuje 6 spotkań trwających 90 minut. Zajęcia składają się z wykładów oraz warsztatów. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu.

Zapisy 12-30 września 2022 r. na stronie internetowej.

  • Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT)

ELiT to bezpłatny autorski program program edukacji ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia obejmują minimum 6 spotkań w formie interaktywnych wykładów i warsztatów trwających 90 - 120 minut i odbywają się w systemie semestralnym. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii, etyki biznesu, a także rozwoju osobistego i realizacji projektów. 

Zapisy 12-30 września 2022 na stronie internetowej.

  • Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku (UETW)

Zajęcia na UETW odbywają się przez dwa semestry każdego roku akademickiego. W każdym semestrze wygłoszonych zostaje ok. 16 wykładów o różnej tematyce, poruszane są tematy ekonomiczne, transportu zbiorowego, historia literatury, marketing, historia sztuki i podróże. Słuchacze uczestniczą w wykładach i seminariach oraz zajęciach dodatkowych tj. zajęcia komputerowe, sportowe, taneczne i lektoratach. Oprócz tego uczestnicy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych tj. koncertach, seminariach i konferencjach, biorą czynny udział w zajęciach organizowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Filharmonii Śląskiej. 

Zapisy trwają 12-30 września 2022 r. na stronie internetowej

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapisów!