Rekrutacja na nowy kierunek studiów podyplomowych MBA dla NGO

17 grudnia br. ruszyła rekrutacja na pierwszy tego typu w Polsce kierunek studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Fundacją Rybnicką.

 

Celem realizacji programu MBA dla NGO jest m.in.

  • przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową,
  • wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, w tym tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, np. strategii fundraisingowych, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem,
  • rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w organizacji, gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie,
  • rozwijanie umiejętności analitycznych, przywódczych, interpersonalnych i strategicznych, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą, kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi.

Program Master of Business Administration (MBA) dla NGO pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć ich organizacje i stojące przed nimi wyzwania oraz pokazuje jakie metody i narzędzia wykorzystać, aby skuteczniej kierować ich rozwojem.

 

Patronat nad studiami Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) objął Wydział Ekonomii VSB - Technical University of Ostrava.

 

Dzięki podpisanej 14 grudnia umowie pomiędzy Uczelnią a Fundacją Rybnicką studia te są w pełni dofinansowane dla 16 beneficjentów projektu realizowanego przez Fundację.

Więcej informacji nt. kierunku można znaleźć na stronie.

Więcej o studiach podyplomowych MBA dla NGO również na portalu NGO.PL