Przejdź do menu Przejdź do treści

Rektorski Dzień dla Rodziny

JM Rektor prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak serdecznie zaprasza na drugi Rektorski Dzień dla Rodziny, który odbędzie się 20 czerwca 2024 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Termin wydarzenia tradycyjnie już zbiega się z zakończeniem roku szkolnego, a także obchodzonymi niedawno Dniem Matki, Dniem Dziecka oraz nadchodzącym Dniem Ojca, które to okazje będziemy wspólnie świętować.

Rektorski Dzień dla Rodziny to niezwykle radosna inicjatywa, podczas której możemy pokazać naszym bliskim: dzieciom, rodzicom czy znajomym miejsce pracy. Zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych gości czekać będzie mnóstwo atrakcji, które pozwolą niezwykle miło i w wakacyjnym nastroju spędzić razem czas. Nie zabraknie dobrej zabawy, uśmiechów i wzruszeń!

Tegoroczne wydarzenie będzie też okazją do odsłonięcia Beboka UE Katowice przed budynkiem CNTI. Beboki, będąc powiązane z legendami i folklorem śląskim, coraz mocniej wpisują się w miejski krajobraz Katowic i cieszą się popularnością wśród mieszkańców oraz turystów, którzy coraz częściej spacerują ich szlakiem. Oficjalne odsłonięcie Beboka będzie wspaniałą atrakcją dla wszystkich uczestników tego wyjątkowego dnia.  

Na Rektorski Dzień dla Rodziny zapraszamy wszystkich Pracowników Uczelni wraz z Bliskimi, zarówno Nauczycieli akademickich, jak i Pracowników administracji oraz Pracowników emerytowanych

Program wydarzenia:

 • 9:00 - Powitanie w Auli CNTI i lektura opowiadania o Beboku,
 • 9:40 - Odsłonięcie Beboka przed CNTI,
 • 10:00-15:00 - Aktywności dla dzieci (m.in. animator, planetarium mobilne, dmuchańce),
 • 10:00-13:00 - Gra terenowa,
 • 10:00-10:45 - Pokaz Robotów - dr hab. Jan Kozak, prof. UE
 • 10:00-11:00 - Wycieczka dla seniorów,
 • 11:00-11:45 - Występ Teatru Blaszany Bębenek,
 • 12:00-12:45 - Animacje na scenie,
 • 12:30-13:30 - Wycieczka dla seniorów,
 • 13:00-13:45 - Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Silesianie",
 • 14:00 - Uroczyste zakończenie na scenie.

Aktywności plenerowe zorganizowane zostaną planowo w przestrzeni przed budynkiem F.

Dzień ten będziemy spędzać na świeżym powietrzu oraz zielonym terenie, dlatego rekomendujemy by w miarę możliwości zabrać ze sobą kocyki lub ręczniki plażowe. Rodzicom, którzy będą uczestniczyć w Rektorskim Dniu dla Rodziny wraz z Pociechami rekomendujemy zabranie ubranek na zmianę dla Dzieci z uwagi na obecność kurtyny wodnej. 

By w pełni umożliwić świętowanie z Bliskimi, dnia 20 czerwca 2024 r. czas pracy dla pracowników administracji zostanie skrócony do godziny 14:00. Zaplanowane uprzednio na ten dzień obrony prac dyplomowych oraz egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie wydarzeniem. Zapisy zostały zakończone 17 czerwca 2024 r. 

Zasady Uczestnictwa w Rektorskim Dniu dla Rodziny

Postanowienia ogólne

 1. Dzień Rektorski dla Rodziny zwany dalej wydarzeniem, jest imprezą pracowniczą o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz ich bliskich, która odbywa się 20 czerwca 2024 roku na terenie kampusu Uczelni.
 2. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 3. Każdy pełnoletni uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi zasadami  regulaminem i do przestrzegania zawartych w nim procedur oraz zasad zachowania, a także do stosowania się do wytycznych personelu obsługi wydarzenia.
 4. Uczestnictwo w wydarzeniu w okresie obowiązywania niniejszych zasad jest równoznaczne z akceptacją ich postanowień.
 5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
 6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku jego uczestników w celach promocyjnych w formie relacji filmowej i fotograficznej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie.
 8. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie na terenie wydarzenia odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie.
 9. Opiekunem osoby niepełnoletniej musi być osoba posiadająca pełnię praw oraz być pełnoletnia.
 10. Na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach należy przestrzegać porządku oraz czystości, obowiązuje segregacja odpadów.
 11. Wszystkie osoby przebywające na terenie wydarzenia, mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń organizatorów wydarzenia i obsługi obiektów przez cały czas jego trwania.
 12. W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia za stan osoby niepełnoletniej odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 13. Opiekun nie będący opiekunem prawnym powinien posiadać odpowiednie upoważnienie od opiekuna prawnego na pełnienie opieki podczas wydarzenia.
 14. Na terenie kampusu Uniwersytetu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu. Palenie wyrobów tytoniowych możliwe jest w wyznaczonych strefach.

Świadczenie pracy przez pracowników Uczelni

 1. Osoby uczestniczące w atrakcjach przygotowanych w ramach Dnia Rektorskiego dla Rodziny są zwolnione w tym dniu z obowiązku świadczenia pracy na rzecz udziału w wydarzeniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem atrakcji.  

Przebywanie na terenie kampusu dzieci i osób nieletnich

 1. Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pozostają pod opieką rodziców / opiekunów na wyłączną odpowiedzialność rodziców i opiekunów. 
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w pomieszczeniach służbowych, w tym w biurach wyłącznie w sytuacji, gdy rodzice / opiekunowie są w stanie zapewnić podczas tej wizyty bezpieczne i higieniczne warunki i jednocześnie sprawować opiekę nad nieletnimi. 
 3. Pracownicy Uniwersytetu sprawujący w dniu 20 czerwca 2024 roku w godz. 7:30-14:00 opiekę nad osobami niepełnoletnimi są zwolnione z obowiązku świadczenia pracy, o ile w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym nie wpłynie to na bieżące wykonywanie czynności służbowych.
 4. Opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do sprawowania opieki nad tymi osobami w czasie trwania wydarzenia tj. w godz. 7:30-14:00.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca